Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku niewyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Get Adobe Flash player

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku jest jednostką organizacyjną Miasta Gdańska.

Ośrodek udziela m. in. pomocy finansowej, świadczy usługi z zakresu poradnictwa specjalistycznego, opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i bezdomnymi, organizuje zastępczą opiekę rodzicielską, a przede wszystkim aktywizuje społecznie i zawodowo osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Poza zadaniami wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej gdański MOPR realizuje również zadania związane z kompleksowym wsparciem rodziny, jak dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, czy działania wspierające dla rodzin wielodzietnych.

Misja Ośrodka: Nasze wsparcie – Twoja samodzielność

Uwaga! Uprzejmie informujemy, że od 3 lipca 2013 r. korespondencja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku będzie dostarczana za pośrednictwem gońców.


Uwaga: część materiałów z „Aktualności” (tzn. strony głównej) które aktualność utraciły trafia do ARCHIWUM.

Nowi Partnerzy Karty Dużej Rodziny

Kolejne zniżki na muzea, do sklepów, na paliwo, podręczniki szkolne oraz usługi medyczne. Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz podpisał kolejne umowy z partnerami Karty Dużej Rodziny.

Karta Dużej Rodziny to pierwszy w Polsce ogólnopolski projekt wspierający duże rodziny. Dzięki współpracy rządu oraz firm i instytucji każda rodzina, z co najmniej trójką dzieci, może korzystać ze zniżek i ulg przygotowanych specjalnie dla nich.

Czytaj więcej...

Możesz poradzić sobie z rakiem - profilaktyka i proces zdrowienia

W najbliższą sobotę 18 października o godzinie 11:00 odbędzie się spotkanie edukacyjne dotyczące możliwości wsparcia osób dotkniętych chorobą nowotworową i ich bliskich. Spotkanie odbywać się będzie pod hasłem: "Możesz poradzić sobie z rakiem-profilaktyka i proces zdrowienia". Osoby zainteresowane zapraszamy do Domu Pomocy społecznej "Ostoja" przy ul. Hożej 4 w Gdańsku Stogach. Program obejmuje następujące tematy:

  1. Wybrane aspekty chorowania na nowotwór.
  2. Rola diety, zdrowego stylu życia w profilaktyce oraz procesie zdrowienia osób chorych na nowotwór.
  3. Co możesz dla siebie zrobić? Strategie pacjentów w chorobie nowotworowej.
  4. Relacje osób, które aktywnie włączyły się w proces zdrowienia.
  5. Dyskusja.

Czytaj więcej...

Weź kurs na języki obce

III Ogólnopolskie Biennale Fotograficzne Fot.ON – nasz świat

Już po raz trzeci Fundacja Rozwoju Integracji Społecznej AKCES zorganizowała ogólnopolski konkurs fotograficzny dla osób niepełnosprawnych intelektualnie i nie tylko. Serdecznie zapraszamy na uroczystą galę III Ogólnopolskiego Biennale Fotograficznego Fot.ON – Nasz Świat. Wręczenie nagród i wernisaż nagrodzonych prac odbędzie się w Galerii Bałtyckiej 13 listopada o godz. 17.00. Konkurs oraz galę honorowym patronatem objął Prezydent Miasta Gdańska – Paweł Adamowicz.

Czytaj więcej...

Złóż wniosek o Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny

Zapraszamy rodziny wielodzietne mieszkające na terenie Gdańska, do składania wniosków o przyznanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny. Już ponad 1000 mieszkańców naszego miasta korzysta ze zniżek i ulg przysługującym posiadaczom Kart.

Dla przypomnienia informujemy komu przysługuje Karta Dużej Rodziny:

  1. Rodzinom wielodzietnym tj. rodzinom mającym na utrzymaniu 3 lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 r.ż. gdy uczą się lub studiują oraz bez ograniczeń wiekowych — w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
  2. Rodzicowi, małżonkowi rodzica, którzy jeśli nabyli uprawnienia wynikające z programu nie tracą ich pomimo wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu.
  3. Rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka oraz osobom, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej i mogą przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia, jeżeli nadal się uczą.

Czytaj więcej...

Skargi, interwencje i wnioski

Dyrektor, Zastępcy Dyrektora oraz Kierownicy Centrów Pracy Socjalnej przyjmują interesantów w ramach skarg, interwencji i wniosków w każdy czwartek w godzinach od 09:00 do 11:00.

Mając na uwadze Państwa wygodę sugerujemy telefoniczne uzgodnienie wizyty:

58 342 31 36p.o. Dyrektora MOPRJanina Liedtke-Jarema
58 342 31 34Z-ca Dyrektora ds. Rodziny i DzieckaAnna Sobota
58 342 31 30Z-ca Dyrektora ds. Usług SpołecznychMarlena Jasnoch
Z-ca Dyrektora ds. RozwojuEwa Wołczak