Get Adobe Flash player

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku jest jednostką organizacyjną Miasta Gdańska.

Ośrodek udziela m. in. pomocy finansowej, świadczy usługi z zakresu poradnictwa specjalistycznego, opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i bezdomnymi, organizuje zastępczą opiekę rodzicielską, a przede wszystkim aktywizuje społecznie i zawodowo osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Poza zadaniami wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej gdański MOPR realizuje również zadania związane z kompleksowym wsparciem rodziny, jak dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, czy działania wspierające dla rodzin wielodzietnych.

Misja Ośrodka: Nasze wsparcie – Twoja samodzielność

Uwaga! Uprzejmie informujemy, że od 3 lipca 2013 r. korespondencja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku będzie dostarczana za pośrednictwem gońców.


Uwaga: część materiałów z „Aktualności” (tzn. strony głównej) które aktualność utraciły trafia do ARCHIWUM.

Konferencja prasowa "Standardy pracy socjalnej - nowe wyzwanie, doświadczenia, perspektywy

Zapraszamy na konferencję prasową pt. „Standardy pracy socjalnej – nowe wyzwanie, doświadczenia, perspektywy”, która odbędzie się 30.09.2013 roku w godz. 9.00-13.00 w Gdańskiej Wyższej Szkole Humanistycznej w Gdańsku przy ul. Biskupiej 24 B.

- Podczas konferencji zostaną omówione doświadczenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku uczestniczących w pilotażowym wdrażaniu standardów usług i modeli instytucji pomocy i integracji społecznej, które zostały wypracowane w projekcie w Zadaniu Nr 2: „Działania w zakresie wdrażania standardów pracy socjalnej i funkcjonowania instytucji pomocy i integracji społecznej”. MOPR w Gdańsku jest realizatorem pilotażowego wdrażania następujących standardów: standardu pracy socjalnej z rodziną z dziećmi oraz standardu specjalistycznego poradnictwa rodzinnego dla rodzin z dziećmi w oparciu o Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu, informuje Lidia Kamińska, koordynator projektu.

Czytaj więcej...

CPS 5 zakończenie programu "Wrzesień dla seniora"

Dziękujemy mieszkańcom dzielnic: Przeróbka, Stogi, Krakowiec, Górki Zachodnie, Rudniki, Olszynka,  mieszkańcom z Wyspy Sobieszwskiej za udział w programie „Wrzesień dla Seniora”, który jest atrakcyjną ofertą spędzenia czasu wolnego.

Celem głównym tego przedsięwzięcia jest aktywizacja i integracja osób starszych oraz osób niepełnosprawnych z obszaru działań Centrum Pracy Socjalnej 5, zamieszkujących takie dzielnice jak: Przeróbka, Stogi, Krakowiec, Górki Zachodnie, Rudniki, Olszynka i Wyspa Sobieszewska.

Czytaj więcej...

Przecudnej urody koncert na Oruni…

Serdecznie zapraszamy na koncert, a właściwie piękne widowisko nawiązujące do muzyki starocerkiewno-słowiańskiej, rosyjskiej pod tytułem „Wieczorny dzwon”.

Koncert odbędzie się w kościele parafialnym pw. Świętej Jadwigi Królowej w Gdańsku – Oruni Górnej przy ul. Krzemowej 3 (dojazd autobusem 154 z Gdańska Głównego). A więc spotykamy się w niedzielę 29 września o godz. 19.00.

WSTĘP WOLNY!

Koncerty dla społeczności Oruni Górnej odbywają się od 2007 roku i już po raz 28 Spółdzielnia Mieszkaniowa Południe w partnerstwie z parafią i przy zaangażowaniu mieszkańców Oruni organizuje przepiękne widowisko, przenosząc klimat sal operowych do kościoła parafialnego.

Spółdzielnia jest partnerem przedsięwzięć realizowanych przez Centrum Pracy Socjalnej 3, chętnie dzieląc się swoimi zasobami i wsparciem na rzecz osób potrzebujących.


Czytaj więcej...

Biblioteka z pasją, czyli o finale kreatywnych zmagań

Dobiegł końca projekt „Biblioteka z pasją, czyli uważne słuchanie i kreatywne rozrabianie”. Dzieciaki w każdy wakacyjny piątek spotykały się w parku, aby przeżyć niesamowitą przygodę. Nuda? Nie znamy tego słowa! Przemierzając przez kolejne opowiadania ze światowej literatury towarzyszyły nam zawsze: uśmiech, zabawa, energia i głowy pełne pomysłów. W efekcie tej niezwykle pozytywnej mieszanki powstały zaskakujące prace dzieci, które nie mogą zostać schowane do szuflady? No właśnie nie mogą!

Czytaj więcej...

Młodzi aktywni gdańszczanie podczas „Energa Gdański Weekend Mistrzów”

Młodzi aktywni gdańszczanie mieli kolejną okazję sprawdzić swoje umiejętności sportowe podczas imprezy pt. Energa Gdański Weekend Mistrzów.

Czytaj więcej...

Skargi, interwencje i wnioski

Dyrektor, Zastępcy Dyrektora oraz Kierownicy Centrów Pracy Socjalnej przyjmują interesantów w ramach skarg, interwencji i wniosków w każdy czwartek w godzinach od 09:00 do 11:00.

Mając na uwadze Państwa wygodę sugerujemy telefoniczne uzgodnienie wizyty:

58 342 31 36p.o. Dyrektora MOPRJanina Liedtke-Jarema
58 342 31 34Z-ca Dyrektora ds. Rodziny i DzieckaAnna Sobota
58 342 31 30Z-ca Dyrektora ds. Usług SpołecznychMarlena Jasnoch
Z-ca Dyrektora ds. RozwojuEwa Wołczak