Get Adobe Flash player

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku jest jednostką organizacyjną Miasta Gdańska.

Ośrodek udziela m. in. pomocy finansowej, świadczy usługi z zakresu poradnictwa specjalistycznego, opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i bezdomnymi, organizuje zastępczą opiekę rodzicielską, a przede wszystkim aktywizuje społecznie i zawodowo osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Poza zadaniami wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej gdański MOPR realizuje również zadania związane z kompleksowym wsparciem rodziny, jak dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, czy działania wspierające dla rodzin wielodzietnych.

Misja Ośrodka: Nasze wsparcie – Twoja samodzielność

Uwaga! Uprzejmie informujemy, że od 3 lipca 2013 r. korespondencja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku będzie dostarczana za pośrednictwem gońców.


Uwaga: część materiałów z „Aktualności” (tzn. strony głównej) które aktualność utraciły trafia do ARCHIWUM.

Spełnione marzenia dzieci

172 – to liczba dzieci pochodzących z rodzin wspieranych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, które otrzymały dziś paczki świąteczne – dar od ludzi dobrego serca. A było to możliwe dzięki projektowi „Każdy może pomóc”, który po raz drugi realizował gdański MOPR. To dwukrotnie więcej paczek niż w zeszłym roku!

Czytaj więcej...

Podsumowaliśmy projekt "Systematycznie do celu"

Podsumowaliśmy dziś sześć lat projektu „Systematycznie do celu – systemowe rozwiązania w pomocy społecznej”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Podsumowanie odbyło się podczas konferencji, której organizatorem był MOPR wspólnie z partnerami. W ramach projektu, ponad 2500 mieszkańców Gdańska zostało objętych wsparciem w ramach m. in. treningu umiejętności społecznych i umiejętności zawodowych.

Czytaj więcej...

Dzień Otwarty Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego

Zapraszamy na Dzień Otwarty Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w najbliższy piątek, 13 grudnia w godzinach 10:00-17:00. Spotkanie odbędzie się w Gdańsku Wrzeszczu przy Al. J.Hallera 115.

Każda osoba odwiedzająca wypożyczalnię będzie miała możliwość zapoznania się z ofertą oraz z zasadami korzystania z wypożyczalni, uzyskania informcji dotyczących sprzętu oraz oferowanych usług.

Więcej informacji: Stowarzyszenie "Wspólnota Serc" Maria Popowicz tel. 58 301 30 16.

Konferencja podsumowująca projekt pt. "Systematycznie do celu"

Zapraszamy na konferencję „SYSTEMATYCZNIE DO CELU – systemowe rozwiązania w pomocy społecznej”, podsumowującą sześcioletni projekt, która odbędzie się w czwartek 12 grudnia w Hotelu Gdańsk przy ul. Szafarnia 9 o godzinie 9.00.

Organizatorem konferencji jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku wspólnie z partnerami. Gdański MOPR jest jednym z podmiotów inicjujących modelowe i innowacyjne rozwiązania w zakresie aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Czytaj więcej...

Otwarcie Klubu Młodego Wrzeszczaka

W niedzielę, 8 grudnia 2013 r. odbył się festyn z okazji otwarcia Klubu Młodego Wrzeszczaka. Na uczestników czekało wiele atrakcji, takich jak: prezentacja filmu o Dolnym Wrzeszczu, występ dzieci z grupy tanecznej, konkurs dla dzieci, ZUMBA dla wszystkich, pokaz graffiti, występ Piotr "Elton" Waśkowski, a na zakończenie wspólnego popołudnia historyczno-architektoniczny spacer po Dolnym Wrzeszczu z prof. Jakubem Szczepańskim. Trasa spaceru wiodła od Placu Wybickiego przez okoliczne ulice do Wajdeloty.

Czytaj więcej...

Skargi, interwencje i wnioski

Dyrektor, Zastępcy Dyrektora oraz Kierownicy Centrów Pracy Socjalnej przyjmują interesantów w ramach skarg, interwencji i wniosków w każdy czwartek w godzinach od 09:00 do 11:00.

Mając na uwadze Państwa wygodę sugerujemy telefoniczne uzgodnienie wizyty:

58 342 31 36p.o. Dyrektora MOPRJanina Liedtke-Jarema
58 342 31 34Z-ca Dyrektora ds. Rodziny i DzieckaAnna Sobota
58 342 31 30Z-ca Dyrektora ds. Usług SpołecznychMarlena Jasnoch
Z-ca Dyrektora ds. RozwojuEwa Wołczak