Get Adobe Flash player

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku jest jednostką organizacyjną Miasta Gdańska.

Ośrodek udziela m. in. pomocy finansowej, świadczy usługi z zakresu poradnictwa specjalistycznego, opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i bezdomnymi, organizuje zastępczą opiekę rodzicielską, a przede wszystkim aktywizuje społecznie i zawodowo osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Poza zadaniami wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej gdański MOPR realizuje również zadania związane z kompleksowym wsparciem rodziny, jak dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, czy działania wspierające dla rodzin wielodzietnych.

Misja Ośrodka: Nasze wsparcie – Twoja samodzielność

Uwaga! Uprzejmie informujemy, że od 3 lipca 2013 r. korespondencja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku będzie dostarczana za pośrednictwem gońców.


Uwaga: część materiałów z „Aktualności” (tzn. strony głównej) które aktualność utraciły trafia do ARCHIWUM.

Kończy się termin składania wniosków w ramach Programu "Aktywny Samorząd"

Szanowni Państwo,

przypominamy, że kończy się termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu „Aktywny Samorząd” – Moduł I i II.

Zapraszamy mieszkańców Gdańska do składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON
w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Gdańsku, Dział ds. Osób Niepełnosprawnych przy
ul. Dyrekcyjnej 5, IV piętro (pok. 407) w terminie do 30 września (jest to termin ostateczny).

Czytaj więcej...

Zaproszenie dla uczestników programu Karta Dużej Rodziny w Gdańsku

Zapraszamy uczestników programu Karta Dużej Rodziny na Walne Zebranie Związku Dużych Rodzin 3plus, które odbędzie się 09.09.2013 roku o godz. 18:00 w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdańsku, ul. Smoleńska 5.

Przyjdź, możesz mieć wpływ na inicjowanie pozytywnych rozwiązań na rzecz polityki rodzinnej.

Wakacyjna przygoda z Akademią Żeglarską zakończona

Grupa 50 dzieci i młodzieży z rodzin wspieranych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku właśnie zakończyła wspaniałą wakacyjną przygodę z projektem „Młodzi, Aktywni Gdańszczanie”. Przez całe wakacje młodzi gdańszczanie uczestniczyli w warsztatach ekologicznych, historycznych, twórczych i sportowych organizowanych przez Fundację Navigare.

Czytaj więcej...

Zmiana pracy punktów przyjmowania wniosków

Informujemy, że od 1.09.2013 punkt przyjmowania wniosków o dodatki mieszkaniowe i obniżki dochodowe przy Pl. Gustkowicza 13 w Gdańsku Nowym Porcie czynny będzie 2 dni w tygodniu tj., w poniedziałki w godzinach 8:00 - 15:00 i środy w godzinach 9:00 - 17:00.

Osoby, które będą chciały złożyć wniosek o dodatek mieszkaniowy lub obniżkę dochodową w inne dni tygodnia zapraszamy do jednego z pozostałych punktów przyjmowania wniosków.

"Jak nie dać się oszukać"

Coraz częściej czytamy w prasie, słuchamy w radio czy oglądamy w telewizji dramatyczne relacje starszych osób, które zostały oszukane przez nieuczciwych domokrążców, czy agentów rzekomo renomowanych firm handlowych. Oferują oni między innymi „uzdrawiające koce i pościel”, garnki.  Zapraszają do eleganckich hoteli na prezentację produktu, często kusząc obiadem czy smacznym ciastem. Miła i życzliwa atmosfera sprzyja podjęciu nie do końca przemyślanej decyzji o zakupie artykułu, wiążącego się z zaciągnięciem kredytu. Problem dotyka zarówno seniorów jak i  ich rodzin.

Czytaj więcej...

Skargi, interwencje i wnioski

Dyrektor, Zastępcy Dyrektora oraz Kierownicy Centrów Pracy Socjalnej przyjmują interesantów w ramach skarg, interwencji i wniosków w każdy czwartek w godzinach od 09:00 do 11:00.

Mając na uwadze Państwa wygodę sugerujemy telefoniczne uzgodnienie wizyty:

58 342 31 36p.o. Dyrektora MOPRJanina Liedtke-Jarema
58 342 31 34Z-ca Dyrektora ds. Rodziny i DzieckaAnna Sobota
58 342 31 30Z-ca Dyrektora ds. Usług SpołecznychMarlena Jasnoch
Z-ca Dyrektora ds. RozwojuEwa Wołczak