Get Adobe Flash player

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku jest jednostką organizacyjną Miasta Gdańska.

Ośrodek udziela m. in. pomocy finansowej, świadczy usługi z zakresu poradnictwa specjalistycznego, opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i bezdomnymi, organizuje zastępczą opiekę rodzicielską, a przede wszystkim aktywizuje społecznie i zawodowo osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Poza zadaniami wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej gdański MOPR realizuje również zadania związane z kompleksowym wsparciem rodziny, jak dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, czy działania wspierające dla rodzin wielodzietnych.

Misja Ośrodka: Nasze wsparcie – Twoja samodzielność

Uwaga! Uprzejmie informujemy, że od 3 lipca 2013 r. korespondencja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku będzie dostarczana za pośrednictwem gońców.


Uwaga: część materiałów z „Aktualności” (tzn. strony głównej) które aktualność utraciły trafia do ARCHIWUM.

"Podziel się sercem na święta"

Dziś 14.12.2013 w godz. 10:00-18:00 Studenci z Koła Naukowego Pielęgniarstwa Chirurgicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego organizują zbiórkę zabawek i słodyczy dla dzieci. W zamian będą badać darczyńców. Akcja"Podziel się sercem na święta" jest realizowana w trzech gdańskich centrach handlowych: Galerii Handlowej Madison, Galerii Bałtyckiej i hipermarkecie Real (ul. Kołobrzeska 32). Studenci GUMed za podarowane dzieciom prezenty zbadają darczyńców.

Czytaj więcej...

Choinka na Dolnym Mieście

Partnerstwo Dolne Miasto Otwarte zaprasza wszystkich mieszkańców Dolnego Miasta na plenerową Imprezę Choinkową pod nazwą CHOINKA NA DOLNYM MIEŚCIE, która odbędzie się 20 grudnia 2013r. w godzinach 15.00 - 17.00 na placu u zbiegu ulic Chłodnej i Łąkowej.

Czytaj więcej...

Spełnione marzenia dzieci

172 – to liczba dzieci pochodzących z rodzin wspieranych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, które otrzymały dziś paczki świąteczne – dar od ludzi dobrego serca. A było to możliwe dzięki projektowi „Każdy może pomóc”, który po raz drugi realizował gdański MOPR. To dwukrotnie więcej paczek niż w zeszłym roku!

Czytaj więcej...

Podsumowaliśmy projekt "Systematycznie do celu"

Podsumowaliśmy dziś sześć lat projektu „Systematycznie do celu – systemowe rozwiązania w pomocy społecznej”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Podsumowanie odbyło się podczas konferencji, której organizatorem był MOPR wspólnie z partnerami. W ramach projektu, ponad 2500 mieszkańców Gdańska zostało objętych wsparciem w ramach m. in. treningu umiejętności społecznych i umiejętności zawodowych.

Czytaj więcej...

Dzień Otwarty Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego

Zapraszamy na Dzień Otwarty Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego w najbliższy piątek, 13 grudnia w godzinach 10:00-17:00. Spotkanie odbędzie się w Gdańsku Wrzeszczu przy Al. J.Hallera 115.

Każda osoba odwiedzająca wypożyczalnię będzie miała możliwość zapoznania się z ofertą oraz z zasadami korzystania z wypożyczalni, uzyskania informcji dotyczących sprzętu oraz oferowanych usług.

Więcej informacji: Stowarzyszenie "Wspólnota Serc" Maria Popowicz tel. 58 301 30 16.

Skargi, interwencje i wnioski

Dyrektor, Zastępcy Dyrektora oraz Kierownicy Centrów Pracy Socjalnej przyjmują interesantów w ramach skarg, interwencji i wniosków w każdy czwartek w godzinach od 09:00 do 11:00.

Mając na uwadze Państwa wygodę sugerujemy telefoniczne uzgodnienie wizyty:

58 342 31 36p.o. Dyrektora MOPRJanina Liedtke-Jarema
58 342 31 34Z-ca Dyrektora ds. Rodziny i DzieckaAnna Sobota
58 342 31 30Z-ca Dyrektora ds. Usług SpołecznychMarlena Jasnoch
Z-ca Dyrektora ds. RozwojuEwa Wołczak