Get Adobe Flash player

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku jest jednostką organizacyjną Miasta Gdańska.

Ośrodek udziela m. in. pomocy finansowej, świadczy usługi z zakresu poradnictwa specjalistycznego, opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i bezdomnymi, organizuje zastępczą opiekę rodzicielską, a przede wszystkim aktywizuje społecznie i zawodowo osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Poza zadaniami wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej gdański MOPR realizuje również zadania związane z kompleksowym wsparciem rodziny, jak dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, czy działania wspierające dla rodzin wielodzietnych.

Misja Ośrodka: Nasze wsparcie – Twoja samodzielność

Uwaga! Uprzejmie informujemy, że od 3 lipca 2013 r. korespondencja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku będzie dostarczana za pośrednictwem gońców.


Uwaga: część materiałów z „Aktualności” (tzn. strony głównej) które aktualność utraciły trafia do ARCHIWUM.

Potrzebna pomoc dla rodzin poszkodowanych w pożarze

Potrzebna jest pomoc dla siedmioosobowej i trzyosobowej rodziny, które w sobotę 19 października straciły w pożarze dorobek życia. Rodziny zostały już objęte pomocą MOPR – jedna otrzymała, a druga otrzyma jutro mieszkanie z zasobów komunalnych Gdańska.

Czytaj więcej...

Zmiana terminów przyjmowania wniosków w CPS 8

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że z dniem 4 listopada 2013 roku ulega zmianie termin przyjmowania wniosków o dodatek mieszkaniowy i wniosek o obniżkę dochodową czynszu najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy Miasta Gdańska w Centrum Pracy Socjalnej 8 przy ul. Elblaskiej 66.

Czytaj więcej...

PERŁA QI 2013 dla MOPR-u w Gdańsku

Miło nam poinformować, że otrzymaliśmy po raz trzeci z rzędu nagrodę Najwyższej Jakości w kategorii QI order - zarządzanie najwyższej jakości oraz nagrodę specjalną Perłę QI - "Perła Najwyższej Jakości 2013". Nagrody odebrał Mirosław Żmudziński, Pełnomocnik Dyrektora MOPR ds. Zarządzania Jakością, podczas Gali finałowej Ogólnopolskiego Programu Najwyższa Jakość Quality International 2013 w Poznaniu.


Czytaj więcej...

Gdańskie Stowarzyszenie Epileptyków ma już 15 lat!

W tym roku Gdańskie Stowarzyszenie Epileptyków obchodzi swój 15 jubileusz. Z tej okazji 17.10.2013 odbyło się uroczyste podsumowanie działalności Stowarzyszenia, w którym miała zaszczyt uczestniczyć także z-ca dyrektora ds. Usług Społecznych Marlena Jasnoch.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku od lat współpracuje ze Stowarzyszeniem, jest to najbardziej prężnie działająca organizacja reprezentująca interesy środowiska osób niepełnosprawnych chorujących na epilepsję.

Czytaj więcej...

Zapraszamy do stoiska informacyjnego MOPR

Zapraszamy mieszkańców osiedla Zaspa Młyniec  do naszego punktu informacyjnego podczas 44. spotkania obywatelskiego z cyklu "Mój dom, moja dzielnica, moje miasto". Na stoisku informacyjnym MOPR dostępne będą m.in. informacje na temat zadań i projektów realizowanych przez ośrodek, porady specjalistów w zakresie pracy socjalnej, wsparcia rodzin, dzieci, osób niepełnosprawnych i osób starszych.

Czytaj więcej...

Skargi, interwencje i wnioski

Dyrektor, Zastępcy Dyrektora oraz Kierownicy Centrów Pracy Socjalnej przyjmują interesantów w ramach skarg, interwencji i wniosków w każdy czwartek w godzinach od 09:00 do 11:00.

Mając na uwadze Państwa wygodę sugerujemy telefoniczne uzgodnienie wizyty:

58 342 31 36p.o. Dyrektora MOPRJanina Liedtke-Jarema
58 342 31 34Z-ca Dyrektora ds. Rodziny i DzieckaAnna Sobota
58 342 31 30Z-ca Dyrektora ds. Usług SpołecznychMarlena Jasnoch
Z-ca Dyrektora ds. RozwojuEwa Wołczak