Get Adobe Flash player

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku jest jednostką organizacyjną Miasta Gdańska.

Ośrodek udziela m. in. pomocy finansowej, świadczy usługi z zakresu poradnictwa specjalistycznego, opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i bezdomnymi, organizuje zastępczą opiekę rodzicielską, a przede wszystkim aktywizuje społecznie i zawodowo osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Poza zadaniami wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej gdański MOPR realizuje również zadania związane z kompleksowym wsparciem rodziny, jak dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, czy działania wspierające dla rodzin wielodzietnych.

Misja Ośrodka: Nasze wsparcie – Twoja samodzielność

Uwaga! Uprzejmie informujemy, że od 3 lipca 2013 r. korespondencja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku będzie dostarczana za pośrednictwem gońców.


Uwaga: część materiałów z „Aktualności” (tzn. strony głównej) które aktualność utraciły trafia do ARCHIWUM.

"Każdy może pomóc" - przygotuj paczkę i spełnij marzenia dzieci!

„Każdy może pomóc” to autorski projekt pracownika socjalnego Magdaleny Theus realizowany we wszystkich Centrach Pracy Socjalnej MOPR w Gdańsku. Dzięki niemu można osobiście włączyć się w pomaganie najmłodszym i najbardziej potrzebującym mieszkańcom Gdańska – dzieciom pochodzącym z rodzin wspieranych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Czytaj więcej...

V Ogólnopolska Konferencja WIĘZI CZY WIĘZY? PRZEMOC W RODZINIE

Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz wraz z Gdańskim Ośrodkiem Pomocy Psychologicznej,
Instytutem Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego
Fundacją Psychologiczną
oraz Wydawnictwem EneDueRabe
zapraszają do wzięcia udziału w:

Czytaj więcej...

Kilka słów na temat projektu Edukacja-Praca-Mieszkanie, realizowanego od lipca 2013 roku

Od lipca br. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku realizuje projekt pn.  „Edukacja – Praca – Mieszkanie” dofinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Aktywne formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu.

Czytaj więcej...

Pracownik MOPR wyróżniony za wybitne, nowatorskie rozwiązania!

Z radością informujemy, że Magdalena Theus, specjalista pracy socjalnej otrzymała wyróżnienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. Pani Magda realizuje autorski projekt pt. “Każdy może pomóc” we wszystkich Centrach Pracy Socjalnej MOPR-u w Gdańsku.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na spotkania Lokalnej Grupy Wsparcia (LGW)

Czym jest LGW?:

Jest odpowiedzią na potrzeby rodzin, które na co dzień borykają się z wieloma trudnościami wynikającymi z przewlekłej choroby dziecka z autyzmem.

Cele LGW?:

Wymiana dobrych praktyk pomiędzy rodzicami, konsultacje i rozmowy ze specjalistami/terapeutami. Rozmowy o funkcjonowaniu rodziny, rodzeństwa osób niepełnosprawnych, radzenia sobie z trudnościami i emocjami oraz co zrobić, aby ich dzieci nabyły zdolności współpracy z rówieśnikami. Budowanie sieci wsparcia lokalnego, aktywny udział społeczności lokalnej (sąsiadów, instytucji) w zrozumieniu problemów rodziny.

Czytaj więcej...

Skargi, interwencje i wnioski

Dyrektor, Zastępcy Dyrektora oraz Kierownicy Centrów Pracy Socjalnej przyjmują interesantów w ramach skarg, interwencji i wniosków w każdy czwartek w godzinach od 09:00 do 11:00.

Mając na uwadze Państwa wygodę sugerujemy telefoniczne uzgodnienie wizyty:

58 342 31 36p.o. Dyrektora MOPRJanina Liedtke-Jarema
58 342 31 34Z-ca Dyrektora ds. Rodziny i DzieckaAnna Sobota
58 342 31 30Z-ca Dyrektora ds. Usług SpołecznychMarlena Jasnoch
Z-ca Dyrektora ds. RozwojuEwa Wołczak