Get Adobe Flash player

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku jest jednostką organizacyjną Miasta Gdańska.

Ośrodek udziela m. in. pomocy finansowej, świadczy usługi z zakresu poradnictwa specjalistycznego, opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i bezdomnymi, organizuje zastępczą opiekę rodzicielską, a przede wszystkim aktywizuje społecznie i zawodowo osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Poza zadaniami wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej gdański MOPR realizuje również zadania związane z kompleksowym wsparciem rodziny, jak dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, czy działania wspierające dla rodzin wielodzietnych.

Misja Ośrodka: Nasze wsparcie – Twoja samodzielność

Uwaga! Uprzejmie informujemy, że od 3 lipca 2013 r. korespondencja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku będzie dostarczana za pośrednictwem gońców.


Uwaga: część materiałów z „Aktualności” (tzn. strony głównej) które aktualność utraciły trafia do ARCHIWUM.


W dniach 5-6.03.2015 r. Dział ds. Seniorów i Dział ds. Osób Niepełnosprawnych będzie przenoszony z III i IV piętra w budynku przy ul. Dyrekcyjnej 5 na piętro I i II.
Nieczynne będą telefony i sieć komputerowa.

154 uczniów ze Szkoły Podstawowej 59 uczestniczyło w spotkaniach o pomaganiu, które organizuje MOPR w gdańskich szkołach

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku wspólnie z Wydziałem Edukacji UM w Gdańsku kontynuuje kampanię edukacyjno-informacyjną w szkołach pt. „Pomagamy pomagać”, z zakresu profilaktyki problemów społecznych. - Celem kampanii jest uświadomienie dzieci i młodzieży kim jesteśmy, jak pracujemy, gdzie działamy – informuje Marlena Jasnoch Zastępca Dyrektor ds. Usług Społecznych MOPR. – Dzięki współpracy ze szkołami przybliżymy dzieciom i młodzieży rolę pracownika socjalnego, jako osoby pracującej w środowisku lokalnym na rzecz wspierania rodziny.

Czytaj więcej...

Zapraszamy na dyżury pracowników socjalnych w Centrum Klinicznym

Zapraszamy mieszkańców Gdańska, szczególnie osoby starsze i osoby niepełnosprawne na cotygodniowy dyżur pracownika socjalnego do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego przy ul. Dębinki 7 (budynek nr 9, pokój 111). Specjalista pracy socjalnej pełni dyżur w każdą środę w godzinach 14:30-16:30. 

Czytaj więcej...

DECYZJA W SPRAWIE ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO NIE PODLEGA OPŁACIE SKARBOWEJ

W niedzielę, 23.02 2014 wchodzi w życie rozporządzenie ministra finansów z dnia 13 lutego 2014 r. (Dz.U. z dnia 19 lutego 2014 r. poz. 224), na mocy którego nie będzie się pobierać opłaty skarbowej od decyzji w sprawie przyznania dodatku energetycznego. Zgodnie z rozporządzeniem, zaniechanie poboru opłaty ma zastosowanie do wszystkich decyzji wydawanych na wnioski złożone od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 r.

Czytaj więcej...

"W trosce o dobro dziecka - debata o przeciwdziałaniu zagrożeniom"

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz zaprasza na debatę panelową poświęconą sprawom dzieci i młodzieży, pt. „W trosce o dobro dziecka – debata o przeciwdziałaniu zagrożeniom”.

Debata odbędzie się w piątek 28 lutego 2014 roku o godzinie 11.00 w sali 107 gdańskiego magistratu.

Czytaj więcej...

Szkolenie PRIDE - Rodzinna Opieka Zastępcza

Prowadzimy nabór kandydatów na szkolenie do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i zapraszamy do współpracy osoby, którym leży na sercu dobro dzieci potrzebujących opieki ze strony dorosłych. Poszukujemy kandydatów na rodziny zastępcze dla dzieci w różnym wieku, o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych, dla małoletnich matek i ich dzieci oraz dla licznych rodzeństw.

Czytaj więcej...

Skargi, interwencje i wnioski

Dyrektor, Zastępcy Dyrektora oraz Kierownicy Centrów Pracy Socjalnej przyjmują interesantów w ramach skarg, interwencji i wniosków w każdy czwartek w godzinach od 09:00 do 11:00.

Mając na uwadze Państwa wygodę sugerujemy telefoniczne uzgodnienie wizyty:

58 342 31 36p.o. Dyrektora MOPRJanina Liedtke-Jarema
58 342 31 34Z-ca Dyrektora ds. Rodziny i DzieckaAnna Sobota
58 342 31 30Z-ca Dyrektora ds. Usług SpołecznychMarlena Jasnoch
Z-ca Dyrektora ds. RozwojuEwa Wołczak