Get Adobe Flash player

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku jest jednostką organizacyjną Miasta Gdańska.

Ośrodek udziela m. in. pomocy finansowej, świadczy usługi z zakresu poradnictwa specjalistycznego, opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i bezdomnymi, organizuje zastępczą opiekę rodzicielską, a przede wszystkim aktywizuje społecznie i zawodowo osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Poza zadaniami wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej gdański MOPR realizuje również zadania związane z kompleksowym wsparciem rodziny, jak dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, czy działania wspierające dla rodzin wielodzietnych.

Misja Ośrodka: Nasze wsparcie – Twoja samodzielność

Uwaga! Uprzejmie informujemy, że od 3 lipca 2013 r. korespondencja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku będzie dostarczana za pośrednictwem gońców.


Uwaga: część materiałów z „Aktualności” (tzn. strony głównej) które aktualność utraciły trafia do ARCHIWUM.

Gdańscy Seniorzy rozpoczęli uroczyście swoje święto

Gdańscy Seniorzy rozpoczęli uroczyście swoje święto. W tym roku, weekendowe wydarzenia, dedykowane najstarszym mieszkańcom Gdańska rozpoczął VIII Miejski Bal Seniora. Na uroczystość w restauracji Hotelu Mercure-Hevelius przybyło 250 gości, wśród których byli mieszkańcy domów pomocy społecznej, rodzinnych domów pomocy działających na terenie miasta, uczestnicy dziennych ośrodków wsparcia dla osób starszych i klubów seniora.

Czytaj więcej...

Realizacja innowacyjnego projektu GMES

Dobiega końca realizacja innowacyjnego projektu testującego w ramach Priorytetu VII „Promocja integracji społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - „Gdański Model Ekonomii Społecznej”. Głównym celem projektu jest rozwój sektora ekonomii społecznej (ES) w Gdańsku ze szczególnym uwzględnieniem wspierającej roli administracji samorządowej oraz roli organizacji pozarządowych, jako realizatorów przedsięwzięć ES. Projekt realizowany jest przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta koło gdańskie we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku.

Czytaj więcej...

Wizyta studyjna gości ze Śremu

Trzy dni trwała wizyta studyjna grupy, która przyjechała do Gdańska z miejscowości Śrem (woj. Wielkopolskie). Podczas wizyty, zaplanowane były spotkania z pracownikami MOPR, jak również z partnerami z organizacji pozarządowych czy przedstawicielami partnerstw lokalnych.

Czytaj więcej...

Międzynarodowy Dzień Osób Starszych

Szanowni Seniorzy, z okazji Waszego święta w imieniu swoim oraz wszystkich pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku składam serdeczne życzenia zdrawia, pogody ducha i wielu lat wypełnionych radością i satysfakcją, szacunkiem i życzliwością spotkanych na co dzień ludzi, aby samotność omijała Was szerokim łukiem, a zdobyte doświadczenia i życiowa mądrość służyła innym.

Janina Liedtke-Jarema
p.o. Dyrektora

Czytaj więcej...

Wdrażamy standard organizowania społeczności lokalnej

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku wdraża standard organizowania społeczności lokalnej, czyli pracy metodą środowiskową, wykorzystującą możliwości i zasoby społeczności lokalnej. Model został wypracowany w ramach projektu "Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej", projektu systemowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Na terenie Centrum Pracy Socjalnej 6 przy ul. Powstańców Warszawskich zacieśniliśmy współpracę z mieszkańcami badamy ich potrzeby, możliwości
i  diagnozujemy problemy.

Czytaj więcej...

Skargi, interwencje i wnioski

Dyrektor, Zastępcy Dyrektora oraz Kierownicy Centrów Pracy Socjalnej przyjmują interesantów w ramach skarg, interwencji i wniosków w każdy czwartek w godzinach od 09:00 do 11:00.

Mając na uwadze Państwa wygodę sugerujemy telefoniczne uzgodnienie wizyty:

58 342 31 36p.o. Dyrektora MOPRJanina Liedtke-Jarema
58 342 31 34Z-ca Dyrektora ds. Rodziny i DzieckaAnna Sobota
58 342 31 30Z-ca Dyrektora ds. Usług SpołecznychMarlena Jasnoch
Z-ca Dyrektora ds. RozwojuEwa Wołczak