Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku niewyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
banner 500+ link

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku jest jednostką organizacyjną Miasta Gdańska.

Ośrodek udziela m. in. pomocy finansowej, świadczy usługi z zakresu poradnictwa specjalistycznego, opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i bezdomnymi, organizuje zastępczą opiekę rodzicielską, a przede wszystkim aktywizuje społecznie i zawodowo osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Poza zadaniami wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej gdański MOPR realizuje również zadania związane z kompleksowym wsparciem rodziny, jak dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, czy działania wspierające dla rodzin wielodzietnych.

Misja Ośrodka: Nasze wsparcie – Twoja samodzielność


Uwaga: korespondencja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku jest dostarczana także za pośrednictwem gońców.

Konsultacje na temat ochrony dzieci krzywdzonych

17 września o godz. 9:00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku przy ul. Konrada Leczkowa 1 A (sala konferencyjna na parterze) odbędzie się spotkanie konsultacyjne gdańskich placówek zaangażowanych w „Proces tworzenia Polityk Wewnętrznych w zakresie ochrony dziecka przed przemocą”. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną rozwiązania praktyczne wynikające z realizacji Procedury Interwencji w Sytuacji Krzywdzenia Dziecka. Ponadto zostaną omówione doświadczenia i wyzwania osób współpracujących na rzecz ochrony dzieci przed przemocą.

Czytaj więcej...

Przyjazna przestrzeń – konsultacje społeczne w Gdańsku

Fundacja Machina Fotografika i Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zapraszają już w najbliższy wtorek, 15 września o godz. 9.00 do Centrum Pracy Socjalnej w Gdańsku, ul. Gustkowicza 13 na konsultacje społeczne dotyczące dostępności gdańskich obiektów użyteczności publicznej i plaż do potrzeb osób o specjalnych potrzebach.

Czytaj więcej...

Konferencja o gdańskich doświadczeniach i wyzwaniach pieczy zastępczej

W piątek 11 września w godz. 9.00-14.00 odbędzie się konferencja „W trosce o dobro dziecka - gdańskie doświadczenia i wyzwania pieczy zastępczej”. Konferencja odbędzie się w Europejskim Centrum Solidarności przy Placu Solidarności 1. Wśród prelegentów m.in. Henryka Krzywonos-Strycharska (Doradca Rzecznika Praw Dziecka, od 1994 do 2009 r. prowadziła Rodzinny Dom Dziecka, wychowując wraz z mężem łącznie dwanaścioro dzieci), Anna Andrzejewska (Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny), zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej Piotr Kowalczuk, Grzegorz Szczuka (dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku), Anna Sobota (zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku), dr Elżbieta Trubiłowicz (adiunkt w Instytucie Psychologii Wydziału Nauk Społecznych KUL, kieruje specjalistyczną Poradnią dla Rodzin w MOPR w Lublinie) i Mirosław Chrapkowski (Koalicja Rodzinnej Opieki Zastępczej). Wśród zaproszonych gości będą także przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Czytaj więcej...

Spotkanie konsultacyjne - Polityki Wewnętrzne w zakresie ochrony dziecka przed przemocą

Zapraszamy przedstawicieli gdańskich placówek zaangażowanych w proces tworzenia Polityk Wewnętrznych w zakresie ochrony dziecka przed przemocą do udziału w spotkaniu konsultacyjnym. Spotkanie odbędzie się w dniu 17 września br., godzina 9.00 (czas trwania ok. 1,5h) w sali konferencyjnej MOPR (Gdańsk, ul. K. Leczkowa 1A).

Czytaj więcej...

Bezpłatne spotkania w Akademii Seniora Swissmed - sezon 2015/2016

- Rozpoczynamy nowy sezon 2015/2016 Akademii Seniora Swissmed. Podczas całorocznego projektu będziemy spotykać się z Seniorami, którym proponujemy tematy z zakresu medycyny, rehabilitacji, edukacji i profilaktyki zdrowotnej,  oraz psychologii, fizjologii i zagadnień społecznych, informuje Andrzej Urbański - Pełnomocnik Zarządu ds. Opieki i Aktywizacji Seniorów Swissmed.

Czytaj więcej...

Skargi, interwencje i wnioski

Dyrektor, Zastępcy Dyrektora oraz Kierownicy Centrów Pracy Socjalnej przyjmują interesantów w ramach skarg, interwencji i wniosków w każdy czwartek w godzinach od 09:00 do 11:00.

Mając na uwadze Państwa wygodę sugerujemy telefoniczne uzgodnienie wizyty:

58 342 31 36p.o. Dyrektora MOPRJanina Liedtke-Jarema
58 342 31 34Z-ca Dyrektora ds. Rodziny i DzieckaAnna Sobota
58 342 31 30Z-ca Dyrektora ds. Usług SpołecznychMarlena Jasnoch
Z-ca Dyrektora ds. RozwojuEwa Wołczak