Get Adobe Flash player

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku jest jednostką organizacyjną Miasta Gdańska.

Ośrodek udziela m. in. pomocy finansowej, świadczy usługi z zakresu poradnictwa specjalistycznego, opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i bezdomnymi, organizuje zastępczą opiekę rodzicielską, a przede wszystkim aktywizuje społecznie i zawodowo osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Poza zadaniami wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej gdański MOPR realizuje również zadania związane z kompleksowym wsparciem rodziny, jak dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, czy działania wspierające dla rodzin wielodzietnych.

Misja Ośrodka: Nasze wsparcie – Twoja samodzielność

Uwaga! Uprzejmie informujemy, że od 3 lipca 2013 r. korespondencja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku będzie dostarczana za pośrednictwem gońców.


Uwaga: część materiałów z „Aktualności” (tzn. strony głównej) które aktualność utraciły trafia do ARCHIWUM.

Spotkaj się z nami 13 listopada 2013 r.

Zapraszamy mieszkańców osiedla Zaspa Młyniec  do naszego punktu informacyjnego podczas 44. spotkania obywatelskiego z cyklu "Mój dom, moja dzielnica, moje miasto". Na stoisku informacyjnym MOPR dostępne będą m.in. informacje na temat zadań i projektów realizowanych przez ośrodek, porady specjalistów w zakresie pracy socjalnej, wsparcia rodzin, dzieci, osób niepełnosprawnych i osób starszych.

Czytaj więcej...

Komunikat: Ankieterzy odwiedzą osoby niepełnosprawne

Od czwartku 7 listopada do piątku 29 listopada przeprowadzone będą w Gdańsku badania ankietowe wśród osób niepełnosprawnych. Ankieterzy odwiedzą osoby niepełnosprawne, by poznać ich potrzeby, sytuację zawodową i pozazawodową. Uczestnictwo w badaniu jest dobrowolne.

Czytaj więcej...

Konkurs WODA ŻYJE WŚRÓD NAS

Zapraszamy do udziału w konkursie WODA ŻYJE WŚRÓD NAS. Konkurs skierowany jest do uczniów piątych i szóstych klas szkół podstawowych oraz do uczniów szkół gimnazjalnych z Gdańska. Zadanie konkursowe polega na stworzeniu komiksu lub plakatu zatytułowanego „Woda żyje wśród nas”. Prace należy dostarczyć do 12 listopada 2013.

Czytaj więcej...

Jubileusz Domu Pomocy Społecznej

W Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Polanki 121 w Gdańsku obchodzono dziś jubileusz 35-lecia działalności placówki. W uroczystości wzięli udział m.in. Prezydent Paweł Adamowicz i Zastępca Prezydenta Ewa Kamińska, a gościem honorowym była Danuta Wałęsa.

Czytaj więcej...

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 18-24 listopada 2013 r. na Pomorzu

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. (ARP), jako koordynator inicjatywy na Pomorzu,  zaprasza do udziału w wydarzeniach w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (ŚTP). W tym roku ŚTP rozpoczyna się  18 listopada i potrwa do 24 listopada.

Czytaj więcej...

Skargi, interwencje i wnioski

Dyrektor, Zastępcy Dyrektora oraz Kierownicy Centrów Pracy Socjalnej przyjmują interesantów w ramach skarg, interwencji i wniosków w każdy czwartek w godzinach od 09:00 do 11:00.

Mając na uwadze Państwa wygodę sugerujemy telefoniczne uzgodnienie wizyty:

58 342 31 36p.o. Dyrektora MOPRJanina Liedtke-Jarema
58 342 31 34Z-ca Dyrektora ds. Rodziny i DzieckaAnna Sobota
58 342 31 30Z-ca Dyrektora ds. Usług SpołecznychMarlena Jasnoch
Z-ca Dyrektora ds. RozwojuEwa Wołczak