Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku niewyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Get Adobe Flash player

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku jest jednostką organizacyjną Miasta Gdańska.

Ośrodek udziela m. in. pomocy finansowej, świadczy usługi z zakresu poradnictwa specjalistycznego, opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi i bezdomnymi, organizuje zastępczą opiekę rodzicielską, a przede wszystkim aktywizuje społecznie i zawodowo osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Poza zadaniami wynikającymi z ustawy o pomocy społecznej gdański MOPR realizuje również zadania związane z kompleksowym wsparciem rodziny, jak dodatki mieszkaniowe, świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, czy działania wspierające dla rodzin wielodzietnych.

Misja Ośrodka: Nasze wsparcie – Twoja samodzielność

Uwaga! Uprzejmie informujemy, że od 3 lipca 2013 r. korespondencja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku będzie dostarczana za pośrednictwem gońców.


Uwaga: część materiałów z „Aktualności” (tzn. strony głównej) które aktualność utraciły trafia do ARCHIWUM.

Głosujmy na kandydatki z Gdańska!

Fundacja Jedyna Taka organizuje drugą edycję ogólnopolskiego konkursu Miss Polski na wózku. Już od 7 maja każdy może oddać swój głos na kandydatki do finału.

Głos można oddać na jedną z 78 kandydatek za pomocą SMS-ów - na każdą uczestniczkę można wysłać jeden SMS dziennie ( koszt SMS to 2,46zł ).

Dzięki głosowaniu, które potrwa do 7 czerwca wyłoniona zostanie dziesiątka najpiękniejszych pań, które przejdą do dalszego etapu konkursu. Oprócz nich, do finału dostaną się jeszcze dwie uczestniczki, które otrzymają od organizatorów i jury tzw. dzikie karty.

Czytaj więcej...

Czas na aktywizację – CPS 3 usamodzielnił grupę osób niepełnosprawnych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie usamodzielnił prawie 30 niepełnosprawnych klientów, korzystających z zasiłków stałych. 29 podpisanych umów to wynik współpracy MOPR oraz Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość. Uczestnicy projektu „Czas na aktywizację” przejdą szkolenia, które zakończą się płatnymi stażami.

Z projektu korzystają niepełnosprawni klienci MOPR którzy znajduję się w wieku, w którym mogliby pracować zawodowo i mają predyspozycje do podjęcia zatrudnienia. – Znamy umiejętności i możliwości naszych świadczeniobiorców. Na tej podstawie, wyselekcjonowaliśmy grupę 32 osób, którzy naszym zdaniem mieli realną szansę na udział w projekcie. Na spotkaniu rekrutacyjnym, 29 osób podpisało umowy – mówi Dorota Bukowska, kierownik CPS3.

Czytaj więcej...

Dyżur pracownika socjalnego. Poznaj katalog ulg i uprawnień dla osób niepełnosprawnych, hospitalizowanych.

Zapraszamy mieszkańców Gdańska, szczególnie osoby starsze i osoby niepełnosprawne na cotygodniowy dyżur pracownika socjalnego do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego przy ul. Dębinki 7 (budynek nr 9, pokój 302). Specjalista pracy socjalnej pełni dyżur w każdą środę w godzinach 14:30-16:30. – Służymy mieszkańcom szerokim wsparciem informacyjnym, przede wszystkim z zakresu katalogu ulg i uprawnień dla osób niepełnosprawnych, opieki po pobycie w placówce medycznej oraz wparcia specjalistycznego jakim dysponuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie dla osób niepełnosprawnych, zapewnia Krzysztof Paprocki, koordynator przedsięwzięcia. Zainteresowane osoby mogą otrzymać bezpłatny „Informator Gdańskiego Seniora”, a także ulotki fundacji, współpracujących z naszym ośrodkiem. Serdecznie zapraszamy!

Pracownik socjalny dyżuruje w każdą środę w godzinach 14:30-16:30 w siedzibie administracji Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego przy ul. Dębinki 7, budynek nr 9, pokój 302. Projekt realizuje Centrum Pracy Socjalnej 6 we współpracy z UCK.

Zasiłek dla opiekuna

Dotyczy osób, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji.

W dniu 23 kwietnia Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 maja 2014 r.

Zasiłek dla opiekuna, w kwocie 520 zł, będzie przysługiwał osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013 r., na podstawie uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

Czytaj więcej...

Wzrost wysokości świadczenia pielęgnacyjnego

W dniu 29 kwietnia Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, która podnosi wysokość świadczenia pielęgnacyjnego.

Ustawa przewiduje, iż wysokość świadczenia pielęgnacyjnego będzie wynosić:

  1. w okresie od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. – 800 zł miesięcznie,
  2. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. – 1200 zł miesięcznie
  3. od dnia 1 stycznia 2016 r. – 1300 zł miesięcznie.

Ponadto ustawa wprowadza mechanizm corocznej waloryzacji świadczenia. Pierwsza waloryzacja zostanie przeprowadzona w 2017 r.

Postępowania w sprawie zmiany wysokości świadczenia pielęgnacyjnego będą podejmowane z urzędu, bez obowiązku powiadomienia strony – osoby uprawnione nie muszą składać wniosków o zmianę wysokości.

Jednocześnie przypominamy, że na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego wszystkim osobom uprawnionym do świadczenia pielęgnacyjnego w okresie od I 2014 r. do XII 2014 r. przyznana została pomoc w wysokości 200 zł miesięcznie.

Skargi, interwencje i wnioski

Dyrektor, Zastępcy Dyrektora oraz Kierownicy Centrów Pracy Socjalnej przyjmują interesantów w ramach skarg, interwencji i wniosków w każdy czwartek w godzinach od 09:00 do 11:00.

Mając na uwadze Państwa wygodę sugerujemy telefoniczne uzgodnienie wizyty:

58 342 31 36p.o. Dyrektora MOPRJanina Liedtke-Jarema
58 342 31 34Z-ca Dyrektora ds. Rodziny i DzieckaAnna Sobota
58 342 31 30Z-ca Dyrektora ds. Usług SpołecznychMarlena Jasnoch
Z-ca Dyrektora ds. RozwojuEwa Wołczak