Polish Polish English English German German Russian Russian Slovenian Slovenian Swedish Swedish Ukrainian Ukrainian

Potrzebna ciepła odzież dla osób w kryzysie bezdomności

17 stycznia 2022

Jeśli masz w domu niepotrzebną ciepłą odzież, zwłaszcza męską i w dobrym stanie, możesz ją przekazać dla osób w kryzysie bezdomności w Gdańsku. Jest potrzebna szczególnie osobom korzystającym ze wsparcia „autobusu SOS – pomoc”, który do końca marca br. będzie działał na ulicach miasta.  Tylko w grudniu ub. roku załoga pojazdu w Gdańsku, wydała osobom…

Mural z wyjątkowym przesłaniem

13 stycznia 2022

  Na terenie Specjalistycznego Domu Samopomocy dla Dorosłych Osób z Autyzmem oraz Centrum Aktywizacji Zawodowej i Społecznej dla Dorosłych Osób z Autyzmem, przy ul. Mierosławskiego 9A w Gdańsku powstał szczególny, ścienny obraz. Przyświeca mu hasło „Mam autyzm. Poznaj. Zrozum. Pomóż”. To wielkie, ścienne malowidło zostało zaprojektowane i wykonane w ramach działań edukacyjno-świadomościowych projektu „OzA –…

„Kochaj – nie krzywdź!” w filmowej odsłonie

11 stycznia 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zachęca dzieci i młodzież do obejrzenia krótkiego filmu, którego bohaterowie podpowiadają m.in. jak ustrzec się w codziennym życiu przemocowych zachowań i jak na nie reagować. Ten edukacyjny i profilaktyczny obraz powstał w ub. roku w ramach realizacji projektu „Kochaj – nie krzywdź!”, gdańskiego MOPR. Projekt zakładał podjęcie kompleksowych działań…

Program wyrównywania różnic między regionami w 2022 roku

7 stycznia 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku informuje, że miasto przystąpiło do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2022 roku. Celem strategicznym tego dokumentu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnościami do rehabilitacji zawodowej i społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie. Szczegóły i założenia programowe, formularze wniosków…

Zamiast kupować, wypożycz sprzęt do rehabilitacji

5 stycznia 2022

Przypominamy, że mieszkanki i mieszkańcy także w br. mogą korzystać z oferty wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przy al. Gen. Józefa Hallera 115 w Gdańsku. To bezpłatne wsparcie m.in. dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności. Na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wypożyczalnię prowadzi Stowarzyszenie „Wspólnota Serc”. Punkt jest otwarty w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki…

Gdański dom bez przemocy

4 stycznia 2022

Doświadczasz agresji ze strony bliskich, znajomych? Może jesteś świadkiem powtarzających się, przemocowych zachowań? Koniecznie zadzwoń pod numer: 797 909 112 lub napisz na adres email: wsparcie@mopr.gda.pl. Otrzymasz kompleksowe wsparcie od życzliwych ludzi. Pomocową linię obsługują specjaliści Ośrodka Interwencji Kryzysowej gdańskiego MOPR. Więcej informacji o trwającej kampanii miasta „Dom bez przemocy”, pomocowej i profilaktycznej, dostępnych jest…

Możesz zmienić swoje życie, wsparcie jest dostępne

3 stycznia 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zachęca osoby bezrobotne, w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, do udziału w aktywizującym projekcie „Cała Naprzód III”. To bezpłatna oferta pomocy obejmująca m.in. szkolenia zawodowe, dostosowane do zainteresowań i talentów drzemiących w uczestnikach.   Adresatami projektu są osoby, które ukończyły 30 lat, mieszkanki i mieszkańcy Gdańska, Sopotu, Gdyni oraz…

Praca MOPR w piątek 31 grudnia

31 grudnia 2021

W piątek, 31 grudnia br. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku pracuje do godz. 13.00. Przypominamy też, że w sytuacjach nagłych, życiowego kryzysu, kompleksowego wsparcia udzielają gdańszczankom i gdańszczanom specjaliści Ośrodka Interwencji Kryzysowej MOPR, przy pl. Gustkowicza 13 w Nowym Porcie. Służą oni pomocą każdego dnia, całą dobę, pod numerem tel.: 58 511 01 21/22 lub…

Autobus SOS pomaga potrzebującym w Gdańsku także w 2022 roku

30 grudnia 2021

W grudniu w „autobusie SOS – pomoc” działającym w Gdańsku, wydano osobom potrzebującym łącznie 2 849 porcji zupy oraz 385 sztuk ciepłej odzieży. To mobilne wsparcie dla osób w kryzysie bezdomności funkcjonować będzie także w 2022 roku. W grudniu, codziennie z oferty pomocowej autobusu korzystało w mieście średnio 45 potrzebujących. To przede wszystkim osoby doświadczające…

Zmiana siedziby Gdańskiego Centrum Świadczeń

29 grudnia 2021

Informujemy, że od 1 stycznia 2022 roku Gdańskie Centrum Świadczeń mieścić się będzie w budynku przy ulicy Kartuskiej 32/34. Siedziba przy ul. Powstańców Warszawskich 25 w Gdańsku będzie już nieaktualna. Pełna informacja o zmianie lokalizacji tej jednostki miasta oraz m.in. o szczegółach obsługi mieszkanek i mieszkańców, dostępna jest na stronie internetowej GCŚ  (link przekierowuje na…

W 2022 roku nowe kryteria dochodowe w pomocy społecznej

28 grudnia 2021

Od 1 stycznia będą obowiązywały nowe, wyższe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej. Więcej osób m.in. w Gdańsku będzie mogło skorzystać zwłaszcza ze wsparcia materialnego. W 2022 roku próg dochodowy uprawniający do uzyskania świadczeń z pomocy społecznej, dla osoby samotnie gospodarującej będzie wynosił 776 złotych miesięcznie (obecnie to 701 zł). Z kolei w…

Skorzystaj z bezpłatnej pomocy prawnej w Gdańsku w 2022 roku

27 grudnia 2021

Nie radzisz sobie ze spłatą zaciągniętych pożyczek, a szef grozi zwolnieniem z pracy? A może nie wiesz, jak przeprowadzić upadłość konsumencką? W takich oraz wielu innych sprawach można skorzystać z bezpłatnego wsparcia prawnego i obywatelskiego w Gdańsku.   Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zachęca do korzystania z nieodpłatnego poradnictwa prawnego, obywatelskiego wraz z mediacją…

Nieodpłatna pomoc prawna w okresie świątecznym w Gdańsku

22 grudnia 2021

Informujemy, że 24 oraz 31 grudnia br. usługa nieodpłatnej pomocy prawnej, obywatelskiej wraz z mediacją w Gdańsku świadczona będzie, wyjątkowo, tylko w formie zdalnej.   Przypominamy też, że wszelkie wiadomości o tej bezpłatnej formie wsparcia dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Dodatek wychowawczy (500+) dla dziecka w pieczy zastępczej, od stycznia 2022 roku

21 grudnia 2021

1. W przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-wychowawczej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym do 31 grudnia 2021 r.: – dodatek wychowawczy „500+” wypłaca MOPR w Gdańsku do 30.05.2022 r., zgodnie z obowiązującymi decyzjami administracyjnymi, pomimo tego – od 1 lutego 2022 r. rodzina zastępcza lub dyrektor…

Praca MOPR w okresie świątecznym

21 grudnia 2021

W piątek, 24 grudnia br. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku nie pracuje. Tego dnia i podczas świąt gdańszczankom i gdańszczanom w sytuacjach nagłych, życiowego kryzysu, kompleksowego wsparcia udzielą specjaliści Ośrodka Interwencji Kryzysowej MOPR, przy pl. Gustkowicza 13 w Nowym Porcie. Służą oni pomocą całą dobę, pod numerem tel.: 58/511 01 21-22 lub email: goik@mopr.gda.pl….