Polish Polish English English German German Russian Russian Slovenian Slovenian Swedish Swedish Ukrainian Ukrainian

Program wyrównywania różnic między regionami w 2021 roku

19 stycznia 2021

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku informuje, że Miasto Gdańsk przystąpiło do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2021 roku. Celem strategicznym Programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób z niepełnosprawnościami do rehabilitacji zawodowej i społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.  Szczegóły i założenia programowe, formularze…

Weź udział w spotkaniach, by skonsultować projekty gdańskich programów pomocowych!

19 stycznia 2021

Zapraszamy gdańszczanki i gdańszczan oraz przedstawicieli organizacji i instytucji obszaru pomocy społ. (działających na rzecz mieszkańców), na wirtualne spotkania konsultacyjne o projektach: Gdańskiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023 oraz Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024. Trwają społeczne konsultacje poświęcone obu ważnym,…

Reaguj widząc osobę w kryzysie bezdomności!

18 stycznia 2021

Apelujemy do gdańszczanek i gdańszczan o przekazywanie służbom pomocowym sygnałów o osobach doświadczających bezdomności, które pozostają w miejscach niemieszkalnych w mieście. Tylko w miniony weekend do ogrzewalni przy ul. Mostowej 1 A w Gdańsku zgłosiło się 25 potrzebujących. Byli przemarznięci, potrzebowali natychmiastowej pomocy. Ta placówka działa codziennie w godzinach od 12.00 do 8.00 i przyjmuje…

Skonsultuj projekt Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej!

15 stycznia 2021

Do udziału w konsultacjach społecznych zapraszamy gdańszczanki i gdańszczan oraz podmioty – m.in. organizacje pozarządowe, instytucje – realizujące działania statutowe dotyczące wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rzecz mieszkańców nadmotławskiego grodu. Prosimy Państwa o uwagi, sugestie do projektu Gdańskiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2021-2023.  Celem głównym Programu jest tworzenie…

Szczepienia przeciwko COVID-19 dla seniorek i seniorów

14 stycznia 2021

Od piątku 15 stycznia br. rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla osób, które skończyły 80 lat. Od piątku 22 stycznia br. rejestrować się mogą osoby, które skończyły 70 lat. Zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli rządu, 25 stycznia mają rozpocząć się szczepienia dla zapisanych seniorek i seniorów. Jak się można zarejestrować Najprościej zadzwonić na całodobową i…

Skonsultuj projekt Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie!

14 stycznia 2021

Zapraszamy gdańszczanki i gdańszczan oraz podmioty realizujące działania statutowe w obszarze profilaktyki i przeciwdziałania przemocy w rodzinie na rzecz mieszkańców, do udziału w społecznych konsultacjach. Prosimy o uwagi, sugestie dotyczące projektu Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2024. Gdański Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar…

Zmień zawód, popraw życiową sytuację

11 stycznia 2021

Zachęcamy osoby długotrwale bezrobotne, będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy do udziału w aktywizującym projekcie „Cała Naprzód II”. Są jeszcze wolne miejsca. Udział w projekcie to szansa na znalezienie pracy zgodnej z zainteresowaniami. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku w partnerstwie z gminami: Pszczółki i Suchy Dąb realizuje projekt aktywizujący zawodowo pt. „Cała Naprzód…

Zadzwoń, by umówić się na spotkanie w sprawie dofinansowania z PFRON

11 stycznia 2021

Osoby z niepełnosprawnością, które chcą się ubiegać o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych serdecznie prosimy, aby przed przybyciem do Wydziału Integracji i Rehabilitacji MOPR przy ul. Dyrekcyjnej 5 w Gdańsku telefonicznie ustaliły z pracownikami termin spotkania. To w trosce o Państwa zdrowie i zachowanie bezpieczeństwa w czasie epidemii. Prosimy o kontakt w…

Razem w obliczu Covid

7 stycznia 2021

Dzieci i młodzież z gdańskiej pieczy zastępczej przedstawiły na ilustracjach, jak widzą czas epidemii – opisały swoje emocje, rozterki i sposoby radzenia w niecodziennej sytuacji. W ten sposób powstała edukacyjna ulotka pt. „Razem w obliczu Covid”. To w ramach projektu realizowanego przez Fundację FASCYNACJE. Miał on na celu m.in. oswojenie najmłodszych z tematem pandemii i…

Autobus SOS nadal pomaga potrzebującym w Gdańsku

5 stycznia 2021

Także w bieżącym roku działa „autobus SOS – pomoc” dla osób doświadczających bezdomności w Gdańsku. To w trosce o bezpieczeństwo oraz zdrowie potrzebujących osób, które z różnych przyczyn przebywają w miejscach niemieszkalnych w mieście. Środki na działanie mobilnego wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności, zabezpieczył Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Na zlecenie MOPR zadanie…

Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie – skorzystaj, warto!

4 stycznia 2021

Pilnie potrzebujesz porady prawnika lub radcy prawnego, ale nie stać Cię na pokrycie kosztów takiej wizyty? Nie martw się! Także w tym roku w Gdańsku można skorzystać z bezpłatnego wsparcia prawnego, obywatelskiego i mediacyjnego. Dziewięć punktów świadczących pomoc prawną prowadzi gdański Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, dziesięć – organizacje pozarządowe na terenie miasta. W czasie epidemii…

Życzenia świąteczno-noworoczne

24 grudnia 2020

                                                                               Szanowni Państwo!  Niech Święta Bożego Narodzenia upłyną Państwu w atmosferze wzajemnej życzliwości, szacunku i radości. Niech dobre chwile i spokój zagoszczą w każdym domu. Mamy nadzieję, że spełnią się…

Św. Mikołaj dopisał – finał świątecznych akcji dla gdańskich dzieci!

19 grudnia 2020

W sobotę 19 grudnia św. Mikołaj odwiedził ok. 650 dzieci objętych wsparciem gdańskiej pomocy społecznej. Podarował im świąteczne upominki oraz paczki z łakociami. W rolę „świętego brodacza” wcielili się wolontariusze IX edycji akcji „Każdy może pomóc”, zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. I w tym roku dała ona świetny efekt. Darczyńcy na podstawie…

Obejrzyj film finału akcji „Każdy może pomóc” i „Wigilijna paczka”!

19 grudnia 2020

W sobotę 19 grudnia św. Mikołaj odwiedził około 650 dzieci objętych wsparciem gdańskiej pomocy społecznej. To efekt IX edycji akcji „Każdy może pomóc”, zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku i wspieranej przez wspaniałych darczyńców oraz akcji „Wigilijna paczka”, prowadzonej równolegle przez Miasto i MOPR. Obejrzyj film m.in. nawiązujący do tradycji obu akcji, link:…