Polish Polish English English German German Russian Russian Slovenian Slovenian Swedish Swedish Ukrainian Ukrainian

Podwyżki pensji dla zawodowych rodziców zastępczych

27 lutego 2020

W bieżącym roku w Gdańsku o 250 złotych wzrosły wynagrodzenia dla zawodowych rodziców zastępczych oraz osób prowadzących rodzinny dom dziecka. Podwyżkę przyjęła Rada Miasta Gdańska podczas czwartkowej sesji. W tym roku zawodowemu rodzicowi zastępczemu przysługuje za pracę wynagrodzenie nie niższe niż 3 020 zł brutto miesięcznie (w ub. roku było to 2 770 zł brutto). Z kolei…

Gdańsk z Kartą Praw Osób Bezdomnych

27 lutego 2020

Jako pierwsze miasto w Polsce Gdańsk przyjął Kartę Praw Osób Bezdomnych. Zawiera ona zobowiązania do przestrzegania i poszanowania podstawowych uprawnień tej grupy społecznej. Dokument określa obszary i kierunki działań, zmierzające do prowadzenia skutecznej i efektywnej polityki społecznej miasta, dotyczącej równego traktowania oraz przeciwdziałania dyskryminacji osób doświadczających bezdomności. Gdańska Karta Praw Osób Bezdomnych jest odpowiedzią na…

Informacja dla przedstawicieli NGO

26 lutego 2020

Przedstawicieli organizacji pozarządowych zapraszamy na spotkanie dotyczące ogłoszonych, otwartych konkursów ofert na realizację:   –  w roku 2020 zadań z zakresu pomocy społecznej, których adresatami są mieszkańcy Gdańska (wg Zarządzenia Nr 194/20 Prezydenta Miasta Gdańska z 18 lutego 2020 r.), – zadań z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach „Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów…

Bezpieczny senior w domu i poza nim

25 lutego 2020

Seniorki i seniorów zapraszamy w środę 26 lutego, o godz. 17.30 do siedziby Rady Dzielnicy Brętowo przy ul. Podkarpackiej 11 w Gdańsku, na spotkanie edukacyjne o szeroko rozumianym bezpieczeństwie osób 60+. Specjaliści instytucji opowiedzą m.in.: jak uniknąć kłopotów mieszkaniowych, dot. zadłużeń, wyłudzeń, gdzie znaleźć prawne, poradnicze i bytowe wsparcie. Do udziału w spotkaniu zachęcają specjaliści…

Złóż wniosek o dofinansowanie z „Aktywnego Samorządu”

25 lutego 2020

Od marca br. niepełnosprawne gdańszczanki i gdańszczanie mogą składać wnioski o dofinansowanie z programu „Aktywny Samorząd” 2020. Można starać się m.in. o wsparcie finansowe w zniesieniu barier: transportowych, w poruszaniu się i w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym. – To konkretna pomoc, warto się o nią ubiegać – podkreśla Piotr Kowalczuk, zast. prezydent Gdańska…

Osowian zachęcamy do kontaktu z pracownikiem socjalnym!

18 lutego 2020

W środę 19 lutego, w godzinach od 15.00 do 17.00 zapraszamy na spotkanie z pracownikiem socjalnym Centrum Pracy Socjalnej nr 7 MOPR. Dyżur w Klubie Sąsiedzkim „Garaż” przy ulicy Kielnieńskiej 128 w Gdańsku Osowie ma przede wszystkim charakter pomocowy, poradniczy, informacyjny oraz profilaktyczny. Serdecznie zapraszamy na spotkanie m.in. osoby z problemami bytowymi, socjalnymi oraz osowian,…

Pomożemy – lista instytucji i organizacji bezpłatnego poradnictwa

17 lutego 2020

Osoby, które potrzebują nieodpłatnej porady w różnym zakresie tematycznym, teraz szybko znajdą kontakt do właściwej instytucji pomocowej w Gdańsku. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku zachęca do korzystania z „listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa”, udostępnionej m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie: www.mopr.gda.pl link: http://www.bip.mopr.gda.pl/index.php?idg=1&id=244&x=24 Zamieszczamy tam adresy, kontakt i informację o zakresie działania m.in. do…

Pasja z pracą w parze – to możliwe

13 lutego 2020

Trwa nabór do projektu aktywizującego zawodowo pt. „Cała Naprzód II”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku w partnerstwie z gminami: Pszczółki i Suchy Dąb. Udział w nim to szansa na znalezienie pracy zapewniającej godziwe wynagrodzenie i zgodnej z zainteresowaniami. Do udziału w „Całej Naprzód II” zapraszamy osoby, które ukończyły 30 lat, m.in. mieszkanki…

Zastępczy rodzic potrzebny – zapraszamy do kontaktu!

12 lutego 2020

Środa 12 lutego – w MOPR przy ul. Leczkowa 1A w Gdańsku trwa dzień otwarty dla osób zainteresowanych założeniem rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka. Specjaliści pieczy zastępczej są do Państwa dyspozycji także m.in. pod numerami tel.: 58 347 82 77 i 347 82 68. Doradzą, jak sprostać zadaniu, na jaką pomoc finansową, rzeczową, asystencką,…

Spotkanie w sprawie naboru ofert na partnerstwo!

7 lutego 2020

W środę 12 lutego o godzinie 15.00 zapraszamy na spotkanie informacyjne dot. otwartego naboru ofert, na zawarcie partnerstwa na istotną projektową realizację. Chodzi o planowany projekt w ramach konkursu Nr RPPM.06.02.02-IZ.00-22-001/20, ogłoszonego przez Zarząd Województwa Pomorskiego: Poddziałanie 6.2.2 „Rozwój usług społecznych”, Działanie 6.2 „Usługi społeczne”, Oś Priorytetowa 6 „Integracja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na…

Rodzic zastępczy potrzebny od zaraz!

6 lutego 2020

W środę 12 lutego, w godzinach od 8.00 do 18.00 zapraszamy osoby zainteresowane założeniem rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka na dzień otwarty w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, przy ul. K. Leczkowa 1A w Gdańsku.   Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka może stworzyć zarówno małżeństwo, jak i osoba samotna. Być może po konsultacji ze…

Zamiast rozwodu bezpłatna mediacja!

4 lutego 2020

Sytuacje sporne, konfliktowe dobrze jest załatwić polubownie. Osoby, które złożą oświadczenie, że nie stać ich na pokrycie kosztu wizyty u prawnika, mogą skorzystać w Gdańsku nie tylko z bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego, ale również z pomocy mediatora. Mediatorzy wspierają w sprawach związanych m.in.: z rozwodem; podziałem majątku; sporami rodzinnymi; rodzicielskimi – gdy np. chodzi…

Praca i życiowa stabilizacja na wyciągnięcie ręki!

3 lutego 2020

Zapraszamy m.in. osoby długotrwale bezrobotne, będące w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy do udziału w projekcie „Cała Naprzód II”. To wyjątkowa szansa na przełamanie życiowego impasu i znalezienie satysfakcjonującego, dobrze płatnego zajęcia. Także w bieżącym roku gdański Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie prowadzi nabór do aktywizującego zawodowo i życiowo projektu. Do udziału w „Całej Naprzód II”…

Wsparcie dla niepełnosprawnych gdańszczanek i gdańszczan

31 stycznia 2020

Osoby z niepełnosprawnością w Gdańsku mogą skorzystać z dofinansowań m.in. do zakupu i montażu oprzyrządowania w posiadanym samochodzie czy do kosztów edukacji w szkole wyższej. W 2020 roku w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, realizowane będą rozmaite formy wsparcia. – Dzięki takiej finansowej pomocy można poprawić jakość…

Rodzice znowu przeszkolą się w MOPR

28 stycznia 2020

Do początku kwietnia potrwa kolejna edycja „Szkoły dla rodziców”, wspierających i edukacyjnych warsztatów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Pierwsze zajęcia rozpoczną się z początkiem lutego, a lista uczestników – gdańskich rodziców, jest już zamknięta. Zainteresowanie udziałem w warsztatach „Szkoły…” zawsze jest ogromne. Tym razem w zajęciach udział weźmie grupa rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola…