Łaźnia dla osób bezdomnych: można wykąpać się, ogrzać, obciąć włosy

16 stycznia 2017

W Noclegowni Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta przy ulicy Żaglowej 1 w Gdańsku ruszyła w formie instytucjonalnej łaźnia dla osób bezdomnych. Pięć dni w tygodniu (w dni powszednie) bezdomni przebywający w miejscach niemieszkalnych na terenie miasta mają w łaźni zapewniony dostęp między innymi do bieżącej zimnej i ciepłej wody, kąpieli oraz wymiany odzieży i …

Pamiętaj o obiedzie dla dziecka!

10 stycznia 2017

Gdańscy rodzice, którzy chcieliby jeszcze skorzystać ze wsparcia w formie dożywiania dzieci w przedszkolach lub szkołach w okresie od stycznia do 30 czerwca, winni pilnie zasygnalizować potrzebę nauczycielowi, pedagogowi lub pracownikowi socjalnemu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku (o ile jeszcze tego nie zrobili). To konieczne, gdyż decyzje o przyznaniu takiej pomocy wydawane są zawsze…

Aktywne ferie

9 stycznia 2017

Dzieci z rodzin objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku podczas ferii wezmą udział m.in. w półkoloniach, obozach treningowych oraz warsztatach zajęciowych, organizowanych przez szkoły, kluby osiedlowe, świetlice środowiskowe i stowarzyszenia w dzielnicach. M.in. dzieci niepełnosprawne, także z rodzin zastępczych aktywnie spędzą czas na obozie „Zdobywców Biegunów 2017” w Brusach na Kaszubach. 37 podopiecznych…

Pomóż bezdomnemu!

5 stycznia 2017

W związku z załamaniem pogody prosimy Państwa o szczególną wrażliwość i zgłaszanie sygnałów o obecności osób bezdomnych, w niemieszkalnych miejscach Gdańska, m.in. piwnicach, altanach i na dworcach. W noclegowniach i schroniskach są jeszcze wolne miejsca. Osoby bezdomne znajdą tam bezpieczną przystań. Wszelkie informacje o potrzebujących przebywających w miejscach niemieszkalnych prosimy kierować do: Działu ds. Osób Bezdomnych…

Za życiem – informator dla mam

3 stycznia 2017

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i ich rodzin „Za życiem” przekazujemy informator o uprawnieniach przysługujących w ramach powyższej ustawy. Informator znajduje się  w PLIKACH DO POBRANIA.  

Za życiem – pomoc z MOPR i GCŚ

30 grudnia 2016

Kobiety oczekujące niepełnosprawnego dziecka oraz te, które urodzą takiego malucha, będą go wychowywać, mogą liczyć na wsparcie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku, w ramach realizacji ustawy „Za życiem”. Skorzystają m.in. z bezpłatnego poradnictwa prawnego w zakresie spraw rodzinnych, zawodowych. Od stycznia 2017 roku obowiązują przepisy ustawy z listopada 2016 roku, o wsparciu kobiet w…

Uwaga! Bezpłatna pomoc prawna dla gdańszczan, od stycznia 2017 roku

29 grudnia 2016

Gdański Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zachęca mieszkańców do korzystania z bezpłatnych porad prawnych, świadczonych m.in. przez radców prawnych oraz adwokatów. Od stycznia do takiej pomocy uprawnione są także kobiety w ciąży. W 2017 roku aż w 18 punktach w Gdańsku (9 prowadzonych przez gdański MOPR i 9 przez organizacje pozarządowe) osoby uprawnione mogą dowiedzieć się…

Gdański Model Autyzmu – od innowacyjnego pomysłu do realizacji pod okiem Ministerstwa Rozwoju

20 grudnia 2016

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku jako jedyna instytucja spośród tych, które otrzymały dofinansowanie w konkursie na wsparcie procesu deinstytucjonalizacji usług świadczonych na rzecz osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, objęła swoim wsparciem specyficzną i bardzo wymagającą grupę jaką są dorosłe osoby z autyzmem. Pomysł ten w trakcie grudniowej wizyty naszych reprezentantów w Ministerstwie Rozwoju spotkał…

Gdańsk działa przeciwko alkoholizmowi i narkomanii

20 grudnia 2016

Ten program jest wyjątkowy. Trzy razy po raz pierwszy: wieloletni, w szerszym zakresie (obejmujący problem alkoholu i narkotyków), realizujący zadania w trybie konkursowym regulowanym przez Ustawę o Zdrowiu Publicznym. Na sesji Rady Miasta uchwalono Wieloletni Ramowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na lata 2017 – 2020. Głównym…

Uratuj bezdomnego!

19 grudnia 2016

Apelujemy do gdańszczan o sygnały o osobach bezdomnych, koczujących mimo zimy w miejscach niemieszkalnych, m.in w piwnicach, altanach ogródków działkowych, w okolicach mostów, na dworcach. Taka informacja jest bezcenna, może uratować życie. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku współpracując z Policją, Strażą Miejską, Strażą Ochrony Kolei oraz organizacjami pozarządowymi prowadzą wzmożone działania, by dotrzeć…

Gdańszczanie kolejny raz udowodnili, że mają wielkie serca… bo w Gdańsku „Każdy może pomóc”

19 grudnia 2016

W AmberExpo, siedzibie Międzynarodowych Targów Gdańskich odbył się finał V edycji akcji „Każdy może pomóc”. W tym roku padł rekord – 602 dzieci otrzymało prezenty. Dla porównania, w roku ubiegłym spełniono marzenia 401 dzieci. Pracownicy socjalni z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku dyskretnie przeprowadzili swoje małe „śledztwa”, wypytali dzieci o ich zainteresowania, pasje, marzenia…

Wspólnie na rzecz aktywizacji zawodowej

14 grudnia 2016

„Wspólnie na rzecz aktywizacji zawodowej” – Dzień Otwarty Gdańskiej Spółdzielni Socjalnej i Stowarzyszenia Przedsiębiorczości i Rehabilitacji. Gdańska Spółdzielnia Socjalna i Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji, dwie organizacje działające na rzecz aktywizacji zawodowej osób defaworyzowanych na rynku pracy spotkały się podczas dnia otwartego. Podczas spotkania zaprezentowana została działalność obu organizacji. Panie, Iwona Krasowska Prezes SPiR i Katarzyna…

„Program wyrównywania różnic między regionami III” 2017

14 grudnia 2016

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku informuje, iż Miasto Gdańsk przystąpiło do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2017 roku. Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie. Cele operacyjne Programu to: zwiększenie dostępności…

Trwa rozbudowa DPS „Ostoja”

14 grudnia 2016

Od kwietnia 2016 r. trwa rozbudowa DPS „Ostoja” przy ul. Hożej 4 w Gdańsku. Już od stycznia 2017 r. oprócz zwiększenia o 12 liczby miejsc stacjonarnych będzie również dodatkowych 10 miejsc w Dziennym Domu Pomocy. W wyniku rozbudowy placówka uzyska dodatkową przestrzeń na nowoczesne sale terapeutyczne, zmodernizowaną salę rehabilitacyjną, nową przestronną szatnię, dodatkową windę i…

Wigilijna Paczka już po raz 16

12 grudnia 2016

W niedzielę 11 grudnia w Europejskim Centrum Solidarności wielkie święto dzieci, finał akcji „Wigilijna Paczka”. To już 16 edycja Wigilijnej Paczki – mówi Anna Sobota – zastępca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Przygotowaliśmy 800 paczek dla dzieci z rodzin objętych wsparciem MOPR – dodaje Anna Sobota. Imprezę poprowadził wieloletni przyjaciel dzieci – Michał…