Polish Polish English English German German Russian Russian Slovenian Slovenian Swedish Swedish Ukrainian Ukrainian

Teleopieka to nie wszystko, opiekunki wciąż poszukiwane!

22 sierpnia 2017

Łącznie trzydzieścioro gdańskich seniorów, głównie osób niepełnosprawnych, zostało objętych usługą „Halo jak się czujesz”, tj. telefonicznym, cyklicznym kontaktem opiekuna z podopiecznym oraz całodobowym dyżurem opiekuńczym. Piętnaścioro z tej grupy korzysta także z teleopieki. Wszystko w ramach innowacji społecznej „Dzięki nam nie jesteś sam – całodobowe centrum wsparcia dla osób niesamodzielnych na terenie miasta Gdańsk”, realizowanej…

Punkt przeciwko przemocy w rodzinie otwarty!

22 sierpnia 2017

W Gdańsku ruszył Punkt Rozwoju dla Rodziny, w którym krótkoterminową pomoc i terapię, socjoterapię oraz diagnostykę uzyskają rodziny z problemem przemocy. To jeden z elementów projektu „Gdańsk blisko rodziny”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, na rzecz poprawy jakości i dostępności do usług dla osób zagrożonych przemocą lub jej doświadczających. Punkt prowadzi, na mocy umowy…

Otworzyć firmę

22 sierpnia 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku zaprasza osoby, które chcą założyć własną firmę i w ten sposób być może znaleźć sposób na realizację marzeń, pomysłów i zawodowe życie, do udziału w bezpłatnych warsztatach pt. „Otwieram własną firmę”. Odbędą się one 29 sierpnia, w godzinach od 10 do 14, w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej przy…

Przyłącz się do pomocy poszkodowanym po burzy!

17 sierpnia 2017

Apelujemy do Państwa o włączenie się w pomoc poszkodowanym w piątkowej burzy, w borach tucholskich. W jaki sposób można wesprzeć akcję? Co jest najbardziej pożądane i kto już pomaga? Wszelkie informacje pod poniższymi adresami: www.gdansk.pl link http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/Pomoc-niesiona-PoBurzy,a,85726 http://www.gdansk.pl/wiadomosci/PoBurzy-Gdanszczanie-na-ratunek-ofiarom-kataklizmu-Dolacz-sie,a,85644

Bezpłatne obiady dla potrzebujących

16 sierpnia 2017

Rodzice, którzy chcą skorzystać z dożywiania dzieci w przedszkolach lub szkołach od września, powinni już teraz zasygnalizować potrzebę pracownikowi socjalnemu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Wnioski są składane na nowy rok przedszkolny i szkolny. Bezpłatne posiłki w jadłodajni mogą także otrzymać osoby dorosłe, które są w bardzo trudnej sytuacji finansowej i życiowej. Pracownik gdańskiego…

W autobusie o zastępczym rodzicielstwie

15 sierpnia 2017

„Stwórz rodzinę zastępczą! Naprawdę warto!” plakaty z tym hasłem pojawią się za kilka dni w gdańskich autobusach. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wcześniej przekazali je również m.in. do spółdzielni mieszkaniowych, przychodni zdrowia, sklepów i klubów dzielnicowych. Zachęcają gdańszczan do włączenia się w kampanię MOPR pt. „Podziel się domem”, na rzecz tworzenia w mieście rodzinnych form opieki dla dzieci pozbawionych wsparcia rodziców biologicznych. Na taką pomoc czeka w placówkach kilkadziesiąt maluchów. Ich sytuacja prawna jest bardzo różna – zazwyczaj w sądzie toczą się sprawy o ograniczenie lub pozbawienie rodziców praw do dziecka lub zapadło już postanowienie w kwestii. Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka mogą tworzyć małżonkowie lub osoba, którzy: *    dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej, *    nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona, *    wypełniają obowiązek alimentacyjny, jeśli taki obowiązek wynika wobec nich z tytułu egzekucyjnego, *    nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych,…

Mobilna informacja dla opiekunów

15 sierpnia 2017

Centrum Pomocowe Caritas im. Jana Pawła II, przy ul. Fromborskiej 24 w Gdańsku zaprasza opiekunów osób starszych do skorzystania z usług Mobilnego Punktu Informacyjnego, uruchomionego w ramach projektu „Sami Swoi 2”. Jego realizacja ma zaowocować podniesieniem standardu usług opiekuńczych, na rzecz mieszkańców 60 plus. W ramach MPI zainteresowani uzyskają m.in. porad geriatry, dietetyka czy psychologa…

Mama wraca do pracy

11 sierpnia 2017

Na bezpłatne warsztaty rozwojowe dla matek chcących powrócić do aktywności zawodowej, zaprasza Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Pod hasłem „MAMY Czas” odbędą się one w dniach 4 – 7 września, w siedzibie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej przy ul. Żabi Kruk 16 w Gdańsku. Uczestniczki dowiedzą się m.in. jak po przerwie zawodowej związanej z…

Gdańsk przeciwko przemocy w rodzinie

9 sierpnia 2017

Kilkanaście gdańskich rodzin z dziećmi, zagrożonych lub dotkniętych przemocą bierze udział w wyjeździe integracyjno – terapeutycznym do Lubania pod Kościerzyną. Rodzice i dzieci uczą się tam m.in. trudnej sztuki rozmowy i rozwiązywania konfliktów. Wyjazd jest jednym z elementów projektu „Gdańsk blisko rodziny”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, na rzecz poprawy jakości i dostępności do…

Dzieci ulicy są w świetlicy – akcja przeciwko żebractwu z efektem

7 sierpnia 2017

Codziennie w świetlicy przy ulicy Zakopiańskiej 40 w Gdańsku przebywa kilkoro dzieci „zaproszonych z ulicy”. Mają tam dobrą opiekę, ciepłe posiłki, uczestniczą w grach i zabawach. Czas jest wypełniony aktywnie i twórczo. Maluchy nie żebrzą więc w Śródmieściu, nie towarzyszą w tym procederze swoim opiekunom. To efekt działań pracowników Centrum Wsparcia Imigrantów i Imigrantek (CWII),…

Nie zapomnij o obiedzie dla ucznia! Złóż wniosek o dożywianie!

3 sierpnia 2017

Przypominamy, rodzice, którzy chcą skorzystać z dożywiania dzieci w przedszkolach lub szkołach od września, winni jak najszybciej zasygnalizować potrzebę nauczycielowi, pedagogowi lub pracownikowi socjalnemu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Wnioski są bowiem składane na nowy rok przedszkolny i szkolny.   Wsparcie uruchamiane jest niezwłocznie. Pracownik MOPR przeprowadzi wywiad, aby ustalić, czy rodzina kwalifikuje się…

Podziel się ołówkiem

2 sierpnia 2017

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku z partnerami zachęca mieszkańców do włączenia się w akcję „Podziel się ołówkiem”, zbiórkę przyborów szkolnych dla dzieci  najuboższych oraz z rodzin w kryzysie. Zeszyty, kredki, bloki rysunkowe, farbki, długopisy czy pisaki będą wielkim wsparciem także dla uczniów z rodzin wielodzietnych. Na taką pomoc czeka około 50 rodzin, objętych pomocą…

Eksperci pracują nad modelem obligacji

1 sierpnia 2017

Ruszyły prace ekspertów nad budową systemu wsparcia i przeciwdziałania zadłużeniu czynszowemu, za pomocą obligacji społecznych. Do realizacji innowacyjnego zadania zaprosiliśmy m.in. znawców z dziedziny ekonomii, finansów, prawa mieszkaniowego. W grupie eksperckiej są także przedstawiciele miasta, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku oraz organizacji pozarządowych, które pomagają dłużnikom czynszowym. Gdańsk ma szansę na wypracowanie skutecznego, kompleksowego…

Przeciwko żebractwu na jarmarku

27 lipca 2017

Akcję plakatową pod hasłem „Okaż serce…nie dawaj pieniędzy osobie żebrzącej na ulicy, bo tam zostanie” przeprowadzą pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta we wtorek, 1 sierpnia na Jarmarku św. Dominika w Gdańsku. Śródmieście patrolować też będą podczas całej imprezy m.in. funkcjonariusze Morskiego Oddziału Straży Granicznej – z naciskiem na…