Polish Polish English English German German Russian Russian Slovenian Slovenian Swedish Swedish Ukrainian Ukrainian

Aktualności - Archiwum

Porozmawiaj z prezydentem o Aniołkach!

30 sierpnia 2017

W środę 6 września zapraszamy mieszkańców dzielnicy Aniołki na spotkanie z Pawłem Adamowiczem, prezydentem Gdańska. Odbędzie się ono o godzinie 17, w budynku Sceny Muzycznej Gdańskiego Archipelagu Kultury przy ul. Powstańców Warszawskich 25. Włodarza miasta będzie można zapytać m.in. o inwestycje planowane w dzielnicy czy też kwestie bezpieczeństwa i planów rozwojowych tej części Gdańska. Poruszyć…

Moc atrakcji w Dolnym Mieście – zapraszamy do udziału w zabawie retro!

30 sierpnia 2017

W sobotę 2 września z pewnością nie będą się nudzić mieszkańcy, którzy odwiedzą Dolne Miasto. Tego dnia dzielnica przeistoczy się w „miejski tygiel retro”. Uczestnicy zabawy, która rozpocznie się o godzinie 15, a zakończy ok. godz. 20, między innymi obejrzą pokaz sztucznych ogni, koncert Urszuli, powspominają minione lata ze Stanisławem Tymem lub odkryją magiczne miejsca,…

Zaopiekuj się samotną osobą starszą!

29 sierpnia 2017

Osoby, które chciałyby zawodowo opiekować się starszymi, schorowanymi gdańszczanami, często samotnymi lub niepełnosprawnymi prosimy o pilny kontakt z Gdańską Spółdzielnią Socjalną lub Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie (kontakty poniżej). Od września ruszają w GSS szkolenia zawodowe do pełnienia funkcji opiekuna środowiskowego. Są bezpłatne, mają między innymi charakter warsztatowy oraz specjalistyczny i bardzo dobrze przygotowują do przyszłej…

Wielka zabawa u seniorów

29 sierpnia 2017

Znakomicie bawili się uczestnicy festynu „Moje miejsce – mój dom”, zorganizowanego we wtorek 29 sierpnia, w ogrodzie Domu Pomocy Społecznej „Ostoja” w Gdańsku Stogach. W imprezie udział wzięli m.in. podopieczni trójmiejskich placówek wsparcia dla osób 60 plus, goście z mniejszych gmin oraz rodziny z dzielnicy. Występy artystyczne, prezentacje działań ośrodków, w których seniorzy aktywnie spędzają…

Seniorskie zjednoczenie przy grochówce

25 sierpnia 2017

Wielka seniorska integracja zapowiada się podczas festynu „Moje miejsce – mój dom”, który odbędzie się już we wtorek 29 sierpnia w ogrodzie Domu Pomocy Społecznej „Ostoja”, przy ulicy Hożej 4 w Gdańsku Stogach. W otwartej imprezie udział wezmą m.in. podopieczni trójmiejskich placówek wsparcia dla osób 60 plus, goście z mniejszych gmin oraz mieszkańcy dzielnicy, w…

Podziel się ołówkiem – dla rodzin w kryzysie

23 sierpnia 2017

Jeszcze w niedzielę 27 sierpnia, przy kościołach parafii: św. Kazimierza przy ul. Pilotów 1 oraz św. Krzyża przy ul. Mickiewicza 11 odbędzie się zbiórka przyborów szkolnych, w ramach projektu „Podziel się ołówkiem”. Dary trafią do najuboższych gdańskich dzieci, głównie z rodzin w życiowym kryzysie. Do tej pory udało się zgromadzić pomoc szkolną dla około dwadzieściorga…

Teleopieka to nie wszystko, opiekunki wciąż poszukiwane!

22 sierpnia 2017

Łącznie trzydzieścioro gdańskich seniorów, głównie osób niepełnosprawnych, zostało objętych usługą „Halo jak się czujesz”, tj. telefonicznym, cyklicznym kontaktem opiekuna z podopiecznym oraz całodobowym dyżurem opiekuńczym. Piętnaścioro z tej grupy korzysta także z teleopieki. Wszystko w ramach innowacji społecznej „Dzięki nam nie jesteś sam – całodobowe centrum wsparcia dla osób niesamodzielnych na terenie miasta Gdańsk”, realizowanej…

Punkt przeciwko przemocy w rodzinie otwarty!

22 sierpnia 2017

W Gdańsku ruszył Punkt Rozwoju dla Rodziny, w którym krótkoterminową pomoc i terapię, socjoterapię oraz diagnostykę uzyskają rodziny z problemem przemocy. To jeden z elementów projektu „Gdańsk blisko rodziny”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, na rzecz poprawy jakości i dostępności do usług dla osób zagrożonych przemocą lub jej doświadczających. Punkt prowadzi, na mocy umowy…

Otworzyć firmę

22 sierpnia 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku zaprasza osoby, które chcą założyć własną firmę i w ten sposób być może znaleźć sposób na realizację marzeń, pomysłów i zawodowe życie, do udziału w bezpłatnych warsztatach pt. „Otwieram własną firmę”. Odbędą się one 29 sierpnia, w godzinach od 10 do 14, w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej przy…

Przyłącz się do pomocy poszkodowanym po burzy!

17 sierpnia 2017

Apelujemy do Państwa o włączenie się w pomoc poszkodowanym w piątkowej burzy, w borach tucholskich. W jaki sposób można wesprzeć akcję? Co jest najbardziej pożądane i kto już pomaga? Wszelkie informacje pod poniższymi adresami: www.gdansk.pl link http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/Pomoc-niesiona-PoBurzy,a,85726 http://www.gdansk.pl/wiadomosci/PoBurzy-Gdanszczanie-na-ratunek-ofiarom-kataklizmu-Dolacz-sie,a,85644

Bezpłatne obiady dla potrzebujących

16 sierpnia 2017

Rodzice, którzy chcą skorzystać z dożywiania dzieci w przedszkolach lub szkołach od września, powinni już teraz zasygnalizować potrzebę pracownikowi socjalnemu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Wnioski są składane na nowy rok przedszkolny i szkolny. Bezpłatne posiłki w jadłodajni mogą także otrzymać osoby dorosłe, które są w bardzo trudnej sytuacji finansowej i życiowej. Pracownik gdańskiego…

W autobusie o zastępczym rodzicielstwie

15 sierpnia 2017

„Stwórz rodzinę zastępczą! Naprawdę warto!” plakaty z tym hasłem pojawią się za kilka dni w gdańskich autobusach. Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie wcześniej przekazali je również m.in. do spółdzielni mieszkaniowych, przychodni zdrowia, sklepów i klubów dzielnicowych. Zachęcają gdańszczan do włączenia się w kampanię MOPR pt. „Podziel się domem”, na rzecz tworzenia w mieście rodzinnych form opieki dla dzieci pozbawionych wsparcia rodziców biologicznych. Na taką pomoc czeka w placówkach kilkadziesiąt maluchów. Ich sytuacja prawna jest bardzo różna – zazwyczaj w sądzie toczą się sprawy o ograniczenie lub pozbawienie rodziców praw do dziecka lub zapadło już postanowienie w kwestii. Rodzinę zastępczą lub rodzinny dom dziecka mogą tworzyć małżonkowie lub osoba, którzy: *    dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej, *    nie są i nie byli pozbawieni władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona, *    wypełniają obowiązek alimentacyjny, jeśli taki obowiązek wynika wobec nich z tytułu egzekucyjnego, *    nie są ograniczeni w zdolności do czynności prawnych,…

Mobilna informacja dla opiekunów

15 sierpnia 2017

Centrum Pomocowe Caritas im. Jana Pawła II, przy ul. Fromborskiej 24 w Gdańsku zaprasza opiekunów osób starszych do skorzystania z usług Mobilnego Punktu Informacyjnego, uruchomionego w ramach projektu „Sami Swoi 2”. Jego realizacja ma zaowocować podniesieniem standardu usług opiekuńczych, na rzecz mieszkańców 60 plus. W ramach MPI zainteresowani uzyskają m.in. porad geriatry, dietetyka czy psychologa…

Mama wraca do pracy

11 sierpnia 2017

Na bezpłatne warsztaty rozwojowe dla matek chcących powrócić do aktywności zawodowej, zaprasza Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Pod hasłem „MAMY Czas” odbędą się one w dniach 4 – 7 września, w siedzibie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej przy ul. Żabi Kruk 16 w Gdańsku. Uczestniczki dowiedzą się m.in. jak po przerwie zawodowej związanej z…

Gdańsk przeciwko przemocy w rodzinie

9 sierpnia 2017

Kilkanaście gdańskich rodzin z dziećmi, zagrożonych lub dotkniętych przemocą bierze udział w wyjeździe integracyjno – terapeutycznym do Lubania pod Kościerzyną. Rodzice i dzieci uczą się tam m.in. trudnej sztuki rozmowy i rozwiązywania konfliktów. Wyjazd jest jednym z elementów projektu „Gdańsk blisko rodziny”, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, na rzecz poprawy jakości i dostępności do…