Bądź odpowiedzialny społecznie

Pracujesz w Gdańsku w obszarze biznesowym i chcesz mieć konkretny wpływ na rozwój lokalnego środowiska? Dbasz o zrównoważony rozwój swojej firmy, obok zysku interesują Cię także wartości społeczne? Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku  zaprasza do aktywności w obszarze odpowiedzialności społecznej.

Gdański MOPR jest jedną z jednostek pomocowych i samorządowych w kraju, która wprowadza innowacyjne metody rozwiązywania problemów mieszkańców, współpracując przy tym również z przedstawicielami biznesu. Widać to szczególnie w dzielnicach miasta, gdzie wdrażane są wspólne działania, programy i projekty wspierające, aktywizujące i integrujące lokalne społeczności. Przedsiębiorcy, właściciele firm coraz chętniej włączają się w nie, kierując się zasadą biznesu odpowiedzialnego społecznie.

Zachęcamy do współpracy szczególnie na rzecz gdańskich dzieci, uboższych rodzin oraz potrzebujących seniorów.Przedstawicielom biznesu proponujemy współdziałanie na trzech poziomach: jako partner wspierający, zaangażowany lub strategiczny. Którą formę Państwo wybierzecie kierując się m.in intensywnością oferowanej pomocy, jej zasięgiem, sposobem świadczenia – zależy wyłącznie od Was. Nasi pracownicy podpowiedzą beneficjentów, wskażą problemy, z którymi borykają się lokalne środowiska, akcje, w które warto się włączyć. Proponujemy przystąpienie m.in. do projektu „Mentor talentu” i wspieranie zdolnych gdańskich dzieci w ich dalszym rozwoju oraz do wszelkich działań w ramach projektu „Opiekun seniora” na rzecz samotnych, schorowanych, mniej aktywnych osób 60 plus. Można także pomóc np. rodzinom borykającym się z trudami ciężkiej, przewlekłej choroby lub tym, w których pomoc finansowa wciąż jest zbyt mała.

Współpraca na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem to wyłącznie korzyści – od satysfakcji wynikającej z pomocy drugiemu człowiekowi po budowanie marki odpowiedzialnego biznesu, tworzenie wartości firmy opartej na zaufaniu i silnych więziach społ.

Więcej informacji znaleźć można w przygotowanej przez Ośrodek broszurze „Bądź odpowiedzialny społecznie” (w załączeniu). Jest ona dostępna również w Referacie Animacji Lokalnej i Wolontariatu MOPR przy ul. Dyrekcyjnej 5 w Gdańsku, tel. 58 691 94 25.  

Przedstawicieli biznesu zapraszamy do kontaktu!

Teraz można wspólnie dokonać zmian na lepsze, w życiu potrzebujących ludzi. Na Państwa sygnały czekają: Andrzej Stawicki, tel. 58 691 94 25 i kom. 503 392 863 (andrzej.stawicki@mopr.gda.pl), Magdalena Theus, tel. 58 320 53 55 i kom. 797 909 120 (magdalena.theus@mopr.gda.pl), Anna Dunajska kom. 797 909 119 z Referatu Animacji i Wolontariatu MOPR w Gdańsku.

Bądź odpowiedzialny społ. – broszura MOPR w Gdańsku