Ośrodek Interwencji Kryzysowej MOPR w Gdańsku całą dobę świadczy pomoc w sytuacjach ekstremalnych, trudnych życiowo

Oferta wsparcia Ośrodka Interwencji Kryzysowej MOPR przy pl. Ks. Prałata Jana Gustkowicza 13 w Nowym Porcie adresowana jest do wszystkich potrzebujących mieszkanek i mieszkańców. Tutaj osoba bądź cała rodzina otrzymają pomoc w odzyskaniu równowagi.

Specjaliści OIK służą wsparciem:

  • w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu człowieka (przemoc, próby samobójcze, klęski żywiołowe),
  • w obliczu innych poważnych zagrożeń i kryzysów (nadużycia seksualne, uzależnienie),
  • w sytuacjach trudnych psychologicznie (utrata bliskiej osoby, rozwód, konflikty rodzinne, bezrobocie),
  • osobom przeciążonym psychicznie, żyjącym w stanie przewlekłego stresu,
  • osobom przeżywającym nagłą niekorzystną zmianę w życiu (ciężka choroba, zdrada partnerska, utrata pracy).

W razie zagrożenia zdrowia, życia, bezpieczeństwa – Ośrodek zapewnia schronienie w hostelu interwencyjnym, pomoc psychologiczną, pedagogiczną oraz socjalną.

W razie konieczności skontaktuj się ze specjalistami OIK MOPR w Gdańsku, tel.: 58 511 01 21 lub 58 511 01 22 (czynne całą dobę), email: goik@mopr.gda.pl

Pracownicy OIK to wykwalifikowana, zaangażowana, podnosząca swoje kompetencje kadra. W skład zespołu interwentów wchodzą psycholodzy, pedagodzy, pracownicy socjalni. Szeroki wachlarz zatrudnionych profesji pozwala na wielowątkowe oddziaływania psychologiczne, pedagogiczne i socjalne w celu zapewnienia osobie potrzebującej kompleksowego wsparcia.  

– Troski nie zasypiają, tylko męczą i nie dają zapomnieć – mówią pracownicy OIK. Przypominają o swojej gotowości do niesienia pomocy.

Placówką kieruje Anna Fabiszewska, tel. 58 511 01 21.

W gdańskim OIK świadczona jest kompleksowa pomoc, kolory i wystrój wnętrz są przyjazne. Na zdjęciach m.in. pokój konsultacji i salon zabaw dla dzieci/fot. Aleksandra Drogoś-Rozalewska i SR z MOPR w Gdańsku