Projekt realizowany w ramach Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego

Projekt Budowy i funkcjonowania domu ekologicznego ze wsparciem przy ul. Dolne Młyny 4C w Gdańsku.

Projekt realizuje cele Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego dla osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2016-2023, przyjętego Uchwałą Rady Miasta Gdańska Nr XXXI/867/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 listopada 2016 roku.

Projekt spełnia warunki określone w Modelu Mieszkań ze Wsparciem funkcjonującym w ramach Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego dla osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społęcznym na lata 2016-2023 przyjętym do realizacji Zarządzeniem nr 700/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 27 kwietnia 2017 r.