Polish Polish English English German German Russian Russian Slovenian Slovenian Swedish Swedish Ukrainian Ukrainian

GPS – Gotowość Praca Samodzielność II

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku realizuje projekt „GPS – Gotowość Praca Samodzielność II”, którego celem jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym poprzez wdrożenie kompleksowych programów aktywizacji społeczno-zawodowej. Projekt realizowany jest w partnerstwie, w skład którego wchodzą: MOPR w Gdańsku – lider partnerstwa, Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku oraz Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie. Uczestnicy projektu mogą liczyć na pomoc pracownika socjalnego, trenera pracy, wsparcie specjalistyczne np. psychologa lub specjalisty ds. uzależnień. Pomysłodawcy projektu dużą wagę przykładają do aktywizacji zawodowej uczestników projektu, w związku z powyższym podejmowanych jest szereg działań, które docelowo mają doprowadzić do pozyskania zatrudnienia, w tym m.in. doradztwo i pośrednictwo zawodowe, kursy kwalifikacyjne i szkolenia zawodowe, staże czy też zajęcia w ramach Centrum Integracji Społecznej. Rekrutacja uczestników prowadzona jest przez pracowników socjalnych w Centrach Pracy Socjalnej MOPR w Gdańsku.

 


Projekt realizowany jest od 01.10.2018 r. do 31.05.2021 r.

Biuro Projektu znajduje się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku ul. K. Leczkowa 1A 80-432 Gdańsk p. 303 (III p.), telefon kontaktowy: 58 342 31 39.

Całkowita wartość projektu wynosi 7 198 562,04 zł, z czego 6 118 777,73 zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej.