Housing first – najpierw mieszkanie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku współuczestniczy w realizacji projektu „Housing first – najpierw mieszkanie”, w ramach którego Miasto Gdańsk wspiera osoby doświadczające długotrwałej bezdomności ulicznej.  

Założeniem projektu jest wielowymiarowe, długofalowe badanie i przetestowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie wsparcia osób bezdomnych, jaką jest metoda – Najpierw Mieszkanie (Housing First).

Chodzi o zapewnienie usługi społecznej – indywidualnego, stałego mieszkania osobie bezdomnej wraz z szerokim interdyscyplinarnym wsparciem (przez 7 dni w tygodniu, całodobowo).

Więcej informacji o założeniach projektu i jego realizacji, link:

https://www.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-rozwoju-spolecznego/housing-first-najpierw-mieszkanie,a,169398