Aktualne projekty dofinansowane

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Głównym celem Programu jest wsparcie mieszkańców Gdańska, członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Projekty w utrzymaniu

Zakończone projekty