Polish Polish English English German German Russian Russian Slovenian Slovenian Swedish Swedish Ukrainian Ukrainian

IV edycja „Gdańskiego Programu Aktywizacji Zawodowej Poprzez Wolontariat”

To ciekawa inicjatywa Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku i Powiatowego Urzędu Pracy w Gdańsku dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP realizowana jest już po raz czwarty.

Celem programu jest aktywizacja osób bezrobotnych i umożliwienie im nabycia umiejętności zawodowych, a tym samym zwiększenia ich szans na rynku pracy.Każdy uczestnik odbywa co najmniej 45 h wolontariatu w ciągu 1,5 miesiąca, a następnie otrzymuje potwierdzenie zdobytych kompetencji (certyfikat z oceną i opisem wykonanych zadań).Zadaniem instytucji/organizacji, w której jest realizowany program jest stworzenie oferty wolontariatu stanowiskowego z dokładnym opisem zadań do realizacji.W poprzednich edycjach wzięło udział 45 osób i 30 organizacji i instytucji.

Aktywizacja zawodowa poprzez wolontariat! Ciekawi jesteśmy rezultatów!

Podzielcie się z nami waszym doświadczeniem z realizacji lub uczestnictwa w programie:
e-mail: wolontariat@mopr.gda.pl lub Facebook Gdański Wolontariat Społeczny.

Więcej informacji o programie na www.pup.gda.pl i www.kiwi.org.pl

logo GPAZpW