Polish Polish English English German German Russian Russian Slovenian Slovenian Swedish Swedish Ukrainian Ukrainian

Konkurs „Aktywni Seniorzy”

Trwa III edycja Konkursu „Aktywni Seniorzy”, organizowanego przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku, Stowarzyszenie Seniorów „Starsi” oraz Urząd Miejski w Gdańsku. Celem konkursu jest nagradzanie najaktywniejszych seniorów, ciekawych inicjatyw oraz przedsięwzięć organizowanych z myślą o społeczności lokalnej Gdańska. Konkurs ma promować działania na rzecz poprawy jakości życia gdańskich seniorów.

W ramach konkursu zostaną wręczone nagrody w czterech kategoriach:

  • najaktywniejszy senior,
  • najaktywniejsza seniorka,
  • najciekawsza inicjatywa senioralna realizowana w ramach Gdańskiego Funduszu Senioralnego,
  • „Przyjazny seniorom” – działanie organizacji pozarządowej, instytucji publicznej lub inicjatywa nieformalna skierowana na rzecz seniorów z terenu Miasta Gdańska.

Nagrodą w konkursie jest zdobycie tytułu „Aktywni Seniorzy” w jednej z czterech kategorii oraz nagrody rzeczowe.

Warunkiem zgłoszenia do konkursu jest:

  • poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego ze strony www.kiwi.org.pl.
  • Formularz można również otrzymać w wersji papierowej w Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku, ul. Pl. Solidarności 1/3.35, 80-863 Gdańsk.

Termin składania wniosków upływa 15 września 2015 r. o godzinie 15:00.

Laureatów konkursu poznamy w pierwszej połowie października 2015 r.

Konkurs współfinansowany jest z Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 oraz środków Gminy Miasta Gdańsk.

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać korzystając z adresu e-mail: buczynska@wolontariat.org.pl lub pod numerem telefonu 58 772 42 19.