Polish Polish English English German German Russian Russian Slovenian Slovenian Swedish Swedish Ukrainian Ukrainian

Przypominamy – porady prawne 18.09.2015 od 15:00

Przypominamy, że bezpłatne porady prawne odbędę się już w najbliższy piątek 18.09. od godz. 15. Porady odbywają się w siedzibie Pomorskiej Izby Adwokackiej przy ul. Chlebnickiej 48/51.Problemy, z jakimi zgłaszają się klienci na indywidualne konsultacje są różne, nie mniej jednak większość z nich koncentruje się wokół następujących zagadnień:

  • sprawy rodzinne – alimenty, władza rodzicielska, kontakty z dziećmi, rozwody separacje, rodziny zastępcze
  • sprawy opiekuńcze – ubezwłasnowolnienia i ustanawianie opiekunów prawnych
  • sprawy mieszkaniowe
  • sprawy dot. ubezpieczeń społecznych – w szczególności odwołania od decyzji ZUS
  • sprawy dotyczące orzecznictwa ds. niepełnosprawności – w szczególności odwołania
  • sprawy dotyczące zaległości alimentacyjnych – w szczególności postępowania o umorzenie świadczeń wypłacanych z szeroko rozumianego „funduszu alimentacyjnego”

Pojawiają się również sprawy z zakresu prawa karnego (w szczególności przemoc, groźby karalne), cywilnego (spadki, darowizny) oraz egzekucji cywilnej.

Porady prawne są realizowane w ramach wolontariatu kompetecyjnego zainicjonowanego w naszym Ośrodku.