Osoby z niepełnosprawnością

Gdańszczanki i gdańszczanie z niepełnosprawnością mogą liczyć na szerokie wsparcie. Działania na rzecz osób niepełnosprawnych realizowane są nie tylko przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku, ale również przez inne jednostki organizacyjne Miasta, a także przez organizacje pozarządowe. Więcej na ten temat dowiesz się, zapoznając się z rodzajami pomocy, na jaką możesz liczyć (poszczególne zakładki na stronie). Szczegółowych informacji dot. pomocy na rzecz osób niepełnosprawnych udzielają:

Wydział Integracji i Rehabilitacji MOPR
ul. Dyrekcyjna 5
80-852 Gdańsk
tel. 58 320 53 40
fax. 58 320 53 52,

Centra Pracy Socjalnej MOPR (kontakt do CPS).