Dofinansowanie ze środków PFRON

Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z rozmaitych dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W grę wchodzi np. dopłata do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego czy likwidacji barier architektonicznych ( patrz: zakładki obok).