Dofinansowanie ze środków PFRON

Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z rozmaitych dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W grę wchodzi np. dopłata do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego czy likwidacji barier architektonicznych ( patrz: zakładki obok).

Wnioski także drogą elektroniczną

Informujemy, że wnioski m.in. o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego czy przedmiotów ortopedycznych można w tym roku składać również internetowo. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umożliwił składanie wniosków drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy SOW (System Obsługi Wsparcia) –  https://sow.pfron.org.pl/ Usługa ta dotyczy dofinansowania: turnusów rehabilitacyjnych, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny. Dostęp do SOW jest bezpłatny, korzystanie z niego wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego.

Instrukcja utworzenia profilu zaufanego, linki:

https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

Informacja dotycząca rozpatrywania wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku informuje , że w związku z ogłoszeniem stanu epidemii na terenie kraju, na podstawie art. 15zzs ust. 1 pkt 6 i 10 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), rozpatrywanie wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym w roku 2020 zostało wstrzymane. Wnioski będą ponownie rozpatrywane po ustaniu stanu epidemii.