Dofinansowanie ze środków PFRON

Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z rozmaitych dofinansowań ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W grę wchodzi np. dopłata do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego czy likwidacji barier architektonicznych (patrz: zakładki obok).

Wnioski także drogą elektroniczną

Informujemy, że wnioski m.in. o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego czy przedmiotów ortopedycznych można w tym roku składać również internetowo. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych umożliwił składanie wniosków drogą elektroniczną, za pośrednictwem platformy SOW (System Obsługi Wsparcia). Usługa ta dotyczy dofinansowania: turnusów rehabilitacyjnych, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny. Dostęp do SOW jest bezpłatny, korzystanie z niego wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego.