Punkty informacji i wsparcia

Centrum Wielofunkcyjnej Pomocy Osobom Starszym, ul. Hoża 4 (budynek Domu Pomocy Społecznej „Ostoja”)

Centrum Wielofunkcyjnej Pomocy Osobom Starszym działa na bazie DPS „Ostoja”. W Punkcie specjalista udziela kompleksowej informacji o możliwości skorzystania z oferty pomocy społecznej, kieruje do odpowiednich instytucji oraz pomaga wypełnić wnioski i formularze. Specjalista organizuje poradnictwo psychologiczne i prawne oraz wsparcie i pomoc w sytuacjach kryzysowych.

Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

Kontakt:
Dom Pomocy Społecznej „Ostoja”
ul. Hoża 4
80-628 Gdańsk
tel. (058) 307-09-22, (058) 308-95-91
www.dpsostoja.gda.pl

Punkt Informacji i Wsparcia dla Osób z Chorobą Alzheimera, ul. Sternicza 2 (siedziba Dziennego Domu Pomocy „Pod Cisem”)

Punkt ma na celu integrowanie podmiotów działających na rzecz pomocy osobom z chorobą Alzheimera oraz koordynację świadczeń i usług w systemie ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Punkt działa od poniedziałku do piątku w godz. 7.30- 11.30

Kontakt:
Dzienny Dom Pomocy „Pod Cisem”
ul. Sternicza 2
80-523 Gdańsk
tel. (058) 343 44 72

Punkt Wsparcia Środowiskowego „ Przy Szopenie”, ul. Chopina 24

Stanowi pilotażową formę gdańskiego zintegrowanego systemu pomocy środowiskowej dla osób z  zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. W ramach posiadanych zasobów kadrowych Punkt świadczy wsparcie psychologiczne, prawne, socjalne a także doradztwo zawodowe osobom zaburzonym psychicznie i ich rodzinom. Konsultanci w ramach swojej pracy, poza bezpośrednim wsparciem udzielanym zgłaszającym się klientom, budują sieć powiązań z przedstawicielami instytucji współpracujących z Punktem.

Konsultacje odbywają się w dni robocze: od poniedziałku do czwartku w godz. 9:00-19:00, w piątek w godz . 9.00-16.00

Kontakt:
Środowiskowy Dom Samopomocy „Młodzieżowy Szopen”
ul. Chopina 42, Gdańsk
tel/fax. (058) 345 27 64
e-mail: fundacjafosa@gmail.com
www.fundacjafosa.pl

Centrum informacji i wsparcia dla niewidomych i słabowidzących mieszkańców Gdańska ul. Jesionowa 10.

Punkt m.in. udziela informacji o przysługujących ulgach i uprawnieniach dla osób niewidomych i słabowidzących, prowadzi szkolenia z zakresu czynności dnia codziennego i samoobsługi osób niewidomych, a także prowadzi bibliotekę książki mówionej.

Punkt jest czynny: poniedziałek, środa, czwartek, piątek- w godz. 8.00- 15.00, wtorek- w godz. 11.00- 18.00

Formy pomocy centrum: 

  1. Korzystania z porad z zakresu orientacji przestrzennej i samodzielnego bezpiecznego poruszania się z przewodnikiem i białą laską, zapoznania i doboru odpowiedniego  sprzętu  rehabilitacyjnego wraz z nauką jego obsługi i możliwością jego zakupu;
  2. Korzystania z porad oraz możliwość uczestniczenia w zajęciach z zakresu czynności życia codziennego;
  3. Korzystania ze spotkań w ramach grup wsparcia, dla osób z dysfunkcją wzroku ich członków rodzin oraz przewodników;
  4. Korzystania z usług asystencko – lektorskich, komputera ze specjalistycznym oprogramowaniem z dostępem do Internetu, oraz zasobów utworzonej biblioteki książki mówionej;
  5. Korzystania z szeroko rozumianego poradnictwa o przysługujących ulgach, uprawnieniach, orzecznictwie, szkoleniach, turnusach, dofinansowaniach różnych instytucji, edukacji dzieci, ośrodkach szkolno-wychowawczych, pomocach dydaktycznych  itp.;
  6. Poradnictwo prawne;

Udzielanie informacji i porad dotyczących pisma Brajla z możliwością jego nauki. 

Kontakt:

Polski Związek Niewidomych Okręg Pomorski
Jesionowa 10,
tel./fax (058) 341 26 83