Opieka wytchnieniowa

To wsparcie skierowane do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności. Opieka wytchnieniowa może być realizowana w formie:
– pobytu dziennego: w miejscu zamieszkania, ośrodku wsparcia lub innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu;
– pobytu całodobowego: w ośrodku wsparcia, placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody, zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym lub w innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu;
– poradnictwa specjalistycznego (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Zapoznaj się ze szczegółową informacją o zadaniach dofinansowanych z państwowych funduszy celowych i budżetu państwa – dotyczy m.in. Programu „Opieka wytchnieniowa”.