Opieka wytchnieniowa

To wsparcie skierowane do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby, w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Opieka wytchnieniowa może być realizowana w formie:

– całodobowej, w ośrodku wsparcia,
– dziennej, w miejscu zamieszkania lub ośrodku wsparcia,
– poradnictwa specjalistycznego.