Orzekanie o niepełnosprawności

Osoba niepełnosprawna to osoba, której stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a w szczególności zdolności do wykonywania pracy zawodowej, jeśli uzyskała orzeczenie:

 • o zakwalifikowaniu przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności do jednego ze stopni niepełnosprawności:
  • znacznego,
  • umiarkowanego,
  • lekkiego;
 • o niezdolności do pracy orzeczonej przez Lekarza Orzecznika ZUS:
  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
  • orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy,
  • orzeczenie o częściowej niezdolności do pracy;
 • o zakwalifikowaniu do osób niepełnosprawnych przez Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności, w przypadku dzieci do 16 roku życia. Dzieci do 16 roku życia uznaje się za niepełnosprawne, bądź nie, ale nie zalicza się ich do stopni niepełnosprawności

Orzekaniem o niepełnosprawności zajmuje się:

Miejski Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
80-852 Gdańsk, ul. Dyrekcyjna 5
tel./fax (58) 320 22 96
e-mail: mzon@gdansk.gda.pl