Dzienne formy wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Kluby samopomocy

Celem klubu jest wspieranie aktywności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi w ich własnym środowisku. Uczestnikami klubu mogą być osoby cierpiące na przewlekłe zaburzenia psychiczne. Brak orzeczenia o ustaleniu stopnia niepełnosprawności nie wyklucza możliwości uczestnictwa w klubie samopomocy.

Wsparcie, które może zostać udzielone w klubie samopomocy:

 • przełamywanie izolacji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • przygotowywanie osób do powrotu i prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym,
 • doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach życiowych i społecznych, działania w kierunku utrzymania pracy,
 • zapobieganie nawrotom choroby,
 • motywowanie do podejmowania leczenia,
 • aktywne wypełnianie wolnego czasu,
 • pogłębianie zainteresowań,
 • motywowanie do prawidłowego nawiązywania i podtrzymywania kontaktów społecznych.
ADRESY KLUBÓW SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI 
Lp. Adres Telefon E-mail Osoba odpowiedzialna za prowadzenie klubu
1. 80-268 Gdańsk, ul. Chopina 42 58 344 96 00/01 fundacjafosa@gmail.com Dastin Suski
2. 80-268 Gdańsk, ul. Chrobrego 56 58 341 10 83 aleksandra.pstragowska@przyjaznadlon.pl Aleksandra Pstrągowska
3. 80-041 Gdańsk, ul. E. Hoene 6 503 009 218 maria.popowicz@wp.pl Maria Popowicz
4. 80-437 Gdańsk, ul. Toruńska 8/4 58 344 96 00/01 fundacjafosa@gmail.com Dastin Suski
5. 80-865 Gdańsk,
ul. Marynarki Polskiej 134 A
58 765 06 43 spir.biuro@gmail.com Iwona Krasowska
6. 80-860 Gdańsk, ul. Kolonijna 2 58 550 06 68 nadziejadlarodziny@gmail.com Wilhelmina Grych

Środowiskowe domy samopomocy

Placówki przeznaczone są dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy, by żyć w środowisku rodzinnym i społecznym. Chodzi o zwiększanie zaradności i samodzielności życiowej, a także integrację społeczną. Dom świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegające na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym.

Wsparcie, które może zostać udzielone w środowiskowym domu samopomocy:

 1. trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym:
  • trening dbałości o wygląd  zewnętrzny,
  • trening nauki higieny,
  • trening kulinarny,
  • trening umiejętności praktycznych,
  • trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;
 2. trening umiejętności interdyscyplinarnych i rozwiązywania problemów, w tym:
  • kształtowania pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów;
 3. trening umiejętności spędzania wolnego czasu wolnego, w tym:
  • rozwijanie zainteresowań literaturą,
  • audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;
 4. poradnictwo psychologiczne;
 5. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
 6. pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym:
  • uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza,
  • pomoc w zakupie leków,
  • pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;
 7. niezbędna opieka;
 8. terapia ruchowa, w tym: zajęcia sportowe, turystyka i rekreacja;
 9. całodobowe wyżywienie dla uczestników skierowanych na pobyt całodobowy w formie posiłków lub produktów żywnościowych do przygotowania.
ADRESY ŚRODOWISKOWYCH DOMÓW SAMOPOMOCY
Lp. Adres Telefon E-mail Kierownik placówki
1. 80-268 Gdańsk, ul. Chopina 42 58 344 96 00/01 mlodziezowyszopen@gmail.com Alina Kiszkiel-Suska
2. 80-268 Gdańsk, ul. Chopina 42 58 341 10 83 przyjazna_dlon@poczta.onet.pl Jerzy Tokaj
3. 80-020 Gdańsk, ul. Nowiny 7 58 309 45 81 fundacja.akces@wp.pl Maciej Pazera
4. 80-437 Gdańsk, ul. Wajdeloty 28A 58 380 27 84 gfitmw@wp.pl Dariusz Chamera
5.

80-351 Gdańsk, ul. Jagiellońska 11

80-351 Gdańsk, ul. Tysiąclecia 24 – Filia

502 891 605

502 891 607

 

sds@psoni.gda.pl

Małgorzata Grzegorczyk
6. 80-462 Gdańsk, ul. Burzyńskiego 1 58 761 54 65,
58 761 54 66
f.marcus@wp.pl Aleksandra Jarocka
7. 80-117 Gdańsk, ul. Kościelna 3
(dla osób z chorobą Alzheimera)
58 351 46 80 f.marcus@wp.pl Hanna Szczodrowska
8. 80-015 Gdańsk, ul. Starogardzka 20 58 309 47 31 sds@dpsorunia.pl Barbara Witerska
9. 80-298 Gdańsk-Kokoszki, ul. Biologiczna 1 533 174 123 fundacjamaja@onet.pl Ewelina Tobolska
10. 80-286 Gdańsk, ul. Nałkowskiej 6C 58 347 60 63 zagiel@fsi.gda.pl Magda Sobczak – Nagy
11 80-870 Gdańsk, ul. Reja 34B 531-338-744 sds@spir.org.pl Kamila Mrówka

Informator o inst. dział. na rzecz zdrowia psychicznego