Dzienne formy wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Kluby samopomocy

Celem klubu jest wspieranie aktywności społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi w ich własnym środowisku. Uczestnikami klubu mogą być osoby cierpiące na przewlekłe zaburzenia psychiczne. Brak orzeczenia o ustaleniu stopnia niepełnosprawności nie wyklucza możliwości uczestnictwa w klubie samopomocy. Wsparcie, które może zostać udzielone w klubie samopomocy:

 • przełamywanie izolacji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • przygotowywanie osób do powrotu i prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym,
 • doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach życiowych i społecznych, działania w kierunku utrzymania pracy,
 • zapobieganie nawrotom choroby,
 • motywowanie do podejmowania leczenia,
 • aktywne wypełnianie wolnego czasu,
 • pogłębianie zainteresowań.
ADRESY KLUBÓW SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI 
Lp. Adres Telefon E-mail Osoba odpowiedzialna za prowadzenie klubu
1. 80-272 Gdańsk, ul. Chopina 42 58 344 96 00/01 fundacjafosa@fundacjafosa.pl Dastin Suski
2. 80-432 Gdańsk, ul. Chrobrego 56 58 341 10 83 aleksandra.pstragowska@przyjaznadlon.pl Aleksandra Pstrągowska
3. 80-041 Gdańsk,
ul. E. Hoene 6
503 009 218 maria.popowicz@wp.pl Maria Popowicz
4. 80-822 Gdańsk, ul. Toruńska 8/4 58 344 96 00/01 fundacjafosa@fundacjafosa.pl Dastin Suski
5. 80-865 Gdańsk,
ul. Marynarki Polskiej 134A
58 765 06 43 spir.biuro@gmail.com Marcin Bober
6. 80-860 Gdańsk,
ul. Kolonijna 2
58 550 06 68 nadziejadlarodziny@gmail.com Maciej Pazera

Środowiskowe domy samopomocy

Placówki przeznaczone są dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy, by żyć w środowisku rodzinnym i społecznym. Chodzi o zwiększanie zaradności i samodzielności życiowej, a także integrację społeczną. Dom świadczy usługi w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegające na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie codziennych czynności i funkcjonowania w życiu społecznym. Wsparcie, które może zostać udzielone w środowiskowym domu samopomocy:

 1. trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym:
  • trening dbałości o wygląd  zewnętrzny,
  • trening nauki higieny,
  • trening kulinarny,
  • trening umiejętności praktycznych,
  • trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;
 2. trening umiejętności interdyscyplinarnych i rozwiązywania problemów, w tym:
  • kształtowania pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów;
 3. trening umiejętności spędzania wolnego czasu, w tym:
  • rozwijanie zainteresowań literaturą,
  • audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;
 4. poradnictwo psychologiczne;
 5. pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;
 6. pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym:
  • uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza,
  • pomoc w zakupie leków,
  • pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;
 7. niezbędna opieka;
 8. terapia ruchowa, w tym: zajęcia sportowe, turystyka i rekreacja;
 9. całodobowe wyżywienie dla uczestników skierowanych na pobyt całodobowy, w formie posiłków lub produktów żywnościowych do przygotowania.
 

ADRESY ŚRODOWISKOWYCH DOMÓW SAMOPOMOCY

Lp.

Adres

Telefon

E-mail

Kierownik placówki

1.

80-272 Gdańsk
ul. Chopina 42

58 344 96 00/01

mlodziezowyszopen@fundacjafosa.pl

Alina Kaszkiel-Suska

2.

80-272 Gdańsk
ul. Chopina 42

58 341 10 83

anna.jackowska-oleszczak@przyjaznadlon.pl

Anna Jackowska-Oleszczak

3.

80-020 Gdańsk
ul. Nowiny 7

58 309 45 81

fundacja.akces@wp.pl

Maciej Pazera

4.

80-437 Gdańsk
ul. Wajdeloty 28A

58 380 27 84

gfitmw@wp.pl

Dariusz Chamera

5

80-371 Gdańsk
ul. Jagiellońska 11
Filia – 80-351 Gdańsk
ul. Tysiąclecia 24

502 891 605

502 891 607

sds@psoni.gda.pl

Małgorzata Grzegorczyk

6.

80-462 Gdańsk
ul. Burzyńskiego 1

58 761 54 65
58 761 54 66

f.marcus@wp.pl

Aleksandra Jarocka

7.

80-117 Gdańsk
ul. Kościelna 3
(dla osób z chorobą Alzheimera)

58 351 46 80

f.marcus@wp.pl

Hanna Szczodrowska

8.

80-058 Gdańsk
ul. Starogardzka 20

58 309 47 31

sds@dpsorunia.pl

Joanna Wąsowicz

9.

80-298 Gdańsk
ul. Biologiczna 1

533 174 123

fundacjamaja@onet.pl

Ewelina Tobolska

10.

80-286 Gdańsk
ul. Nałkowskiej 6C

58 347 60 63

zagiel@fsi.gda.pl

Magda Sobczak-Nagy

11.

80-870 Gdańsk
ul. Reja 34B

531 338 744

sds@spir.org.pl

Kamila Mrówka

12.

80-523 Gdańsk
ul. Sternicza 2

58 343 44 72

biuro@spir.org.pl 

Iwona Krasowska