Mieszkania chronione

Mieszkanie chronione – jest formą pomocy społecznej, przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą  pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki do samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.

Wsparcie, które może zostać udzielone w mieszkaniu chronionym:

 1. Praca socjalna;
 2. Poradnictwo specjalistyczne;
 3. Nauka  lub utrzymanie posiadanego poziomu sprawności w zakresie:
  • samoobsługi,
  • samodzielności życiowej,
  • rozwijanie kontaktów społecznych,
  • pełnienia ról społecznych.
 4. Pomoc w:
  • przemieszczaniu się,
  • wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym,
  • realizacji kontaktów społecznych,
  • zagospodarowania czasu wolnego, w tym z wykorzystaniem usług dostępnych w środowisku lokalnym,
  • ubieganie się o uzyskanie mieszkania.

Mieszkania chronione 

 

Lp.

Mieszkanie chronione i podmiot prowadzący

 

 

Telefon/ e-mail

 

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie mieszkania

1.

Mieszkanie chronione

dla 3 osób

(Ujeścisko – Łostowice)
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku

 

 

 

 

tel. 603 430 666

biuro@psoni.gda.pl

 

 

Joanna Cwojdzińska

2.

Mieszkanie chronione

dla 3 osób (Wrzeszcz Górny)

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku

 

 

 

 

 

tel. 603 430 666

biuro@psoni.gda.pl

 

Joanna Cwojdzińska

3.

 

Dwa mieszkania chronione

dla 4 osób (Strzyża)

Stowarzyszenie „Wspólnota Serc”

 

 

 

 

tel. 503 009 218
maria.popowicz@wp.pl

 

Maria Popowicz

4.

Mieszkanie chronione

dla 3 osób (Wrzeszcz Górny)

Gdańska Fundacja „I Ty Możesz Wszystko”

 

tel. 58 341 42 48 /606 371 769

j.lipinska@wp.pl

 

 

Jolanta Lipińska

5.

Mieszkanie chronione

dla 3 osób (Śródmieście)

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „Przyjazna Dłoń”

 

 

 

 

tel. 58 341 10 83 przyjazna_dlon@poczta.onet.pl

 

 

Anna Strojna