Mieszkania chronione

Mieszkanie chronione – jest formą pomocy społecznej, przygotowującą osoby tam przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub zastępującą  pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione zapewnia warunki do samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.

Wsparcie, które może zostać udzielone w mieszkaniu chronionym:

 1. Praca socjalna;
 2. Poradnictwo specjalistyczne;
 3. Nauka  lub utrzymanie posiadanego poziomu sprawności w zakresie:
  • samoobsługi,
  • samodzielności życiowej,
  • rozwijanie kontaktów społecznych,
  • pełnienia ról społecznych.
 4. Pomoc w:
  • przemieszczaniu się,
  • wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym,
  • realizacji kontaktów społecznych,
  • zagospodarowania czasu wolnego, w tym z wykorzystaniem usług dostępnych w środowisku lokalnym,
  • ubieganie się o uzyskanie mieszkania.

ADRESY MIESZKAŃ CHRONIONYCH

Lp. Mieszkanie chronione i podmiot prowadzący Telefon/ e-mail Osoba odpowiedzialna za prowadzenie mieszkania
1. Mieszkanie Chronione dla 2 osób (Wrzeszcz)
Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry „Fosa”
tel. 58  344 96 00 fundacjafosa@gmail.com Alina Kiszkiel-Susuka
2. Mieszkania Chronione dla 3 osób (Ujeścisko-Łostowice)
Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Kryzysami Psychicznymi „Przyjazna Dłoń”
tel. 58 341 10 83 przyjazna_dlon@poczta.onet.pl Anna Jackowska – Oleszczak
3. Mieszkanie Chronione dla 3 osób (Ujeścisko-Łostowice) PSONI Koło w Gdańsku tel. 58 553 02 61
biuro@psoni.gda.pl
Danuta Wójcicka
4. Mieszkanie Chronione dla 4 osób (Strzyża)
Stowarzyszenie „Wspólnota Serc”
tel. 503 009 218
maria.popowicz@wp.pl
Maria Popowicz
5. Mieszkanie chronione dla 2 osób (Orunia)
Fundacja Rozwoju Integracji Społecznej AKCES
tel. 58 309 45 81
fundacja.akces@wp.pl
Agnieszka Antoszewska