Warsztaty terapii zajęciowej

Warsztat terapii zajęciowej stanowi wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę, stwarzającą osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy, możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

Wsparcie, które może zostać udzielone w warsztacie terapii zajęciowej

Realizacja wsparcia odbywa się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, zmierzających do rozwijania:

  • umiejętności wykonywania czynności życia codziennego oraz zaradności osobistej;
  • psychofizycznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

Terapię realizuje się na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji, w którym określa się:

  • formy rehabilitacji;
  • zakres rehabilitacji;
  • metody i zakres nauki umiejętności;
  • formy współpracy z rodziną lub opiekunami;
  • planowane efekty rehabilitacji;
  • osoby odpowiedzialne za realizację programu rehabilitacji.
ADRESY WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ
Lp. Adres Telefon/e-mail Osoba do kontaktów roboczych
1. ul. Bażyńskiego 32/109, 80-309 Gdańsk 53 35 42 212
aktywniejsi@wp.pl
Agata Kirol
2. ul. Tysiąclecia 13A, 80-351 Gdańsk* 58 553 20 15; 508 186 023 wtz@psoni.gda.pl Krzysztof Skrzypski
3.

ul. Niedźwiednik 21, 80-292 Gdańsk

ul. Północna 5, 80-512 Gdańsk

58 342 20 83

anna.doroszuk@fsi.gda.pl

58 344 42 56; 58 342 20 83 biuro@fsi.gda.pl

Anna Doroszuk
4. ul. Uczniowska 33, 80-530 Gdańsk 58 742 24 44; 609 500 116 tratwawtz@wp.pl Marta Michniewicz – Banasik
5. ul. Kołobrzeska 57, 80-395 Gdańsk 58 557 20 93
wtzboleklolek@wp.pl
Witold Nowikow
6. ul. Batorego 12, 80-251 Gdańsk 58 344 09 53; 608 731 985 spir.wtz@gmail.com Jolanta Łaukajtys

* Fundacja „Sprawni Inaczej” prowadzi jeden warsztat terapii zajęciowej istniejący w dwóch siedzibach.