Dzienne domy pomocy i kluby samopomocy

Dzienne formy pomocy zapewniają wsparcie osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Są to miejsca dziennej opieki, w których seniorki i seniorzy m.in. wspólnie spędzają czas, mają zapewnione wyżywienie, rozwijają zainteresowania, organizują koncerty, prelekcje, uczestniczą w wycieczkach do muzeów, do teatrów itp. Głównym zadaniem tych placówek jest jak najdłuższe utrzymanie sprawności fizycznej i aktywności społecznej osób 60+ w ich środowisku zamieszkania. Dzienne domy pomocy świadczą usługi opiekuńcze dla społeczności lokalnej, w szczególności dla osób oczekujących na miejsce w tych domach oraz w stacjonarnych domach pomocy społecznej, przez 8 godzin, a kluby samopomocy przez min. 4 godziny dziennie. Ośrodki te, oprócz różnorodnych zajęć zapewniają minimum 1 posiłek dziennie.

Placówki wsparcia dziennego dla osób w podeszłym wieku

DZIENNE DOMY POMOCY – LISTA TELEADRESOWA
Lp. Placówka Liczba miejsc Adres Numer telefonu Prowadzący
1. DDP im. Bł. Jana Pawła II 55 ul. Wajdeloty 28 A (58) 341 42 48 Gdańska Fundacja „I Ty Możesz Wszystko”
2. DDP 20 ul. Kisielewskiego 12 (58) 341 82 55 Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Strzyży”
3. DDP „Złota Jesień” 40 ul. Hynka 12 (58) 559 21 32 Stowarzyszenie Domu Opieki „Złota Jesień”
4. DDP 50 ul. Hoża 4 (58) 300 07 85  Dom Pomocy Społecznej „Ostoja”
5. DDP „Gdański Wigor” 30 ul. Dolna 4 (58) 302 30 37 Caritas Archidiecezji Gdańskiej
6. DDP „Senior-WIGOR Świętej Barbary” 15 ul. Św. Barbary 3 (58) 324 94 71 Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe „Perfekt”

 

KLUBY SAMOPOMOCY – LISTA TELEADRESOWA
LP. Placówka Liczba miejsc Adres Numer telefonu Prowadzący
1. Klub Samopomocy 25 ul. Kombatantów 4 (58) 351 27 23 Fundacja MARCUS
2. Klub Samopomocy 18 ul. Marynarki Polskiej 134 A (58) 765 06 43 Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji
3. Klub Samopomocy 15 ul. Kisielewskiego 12 (58) 341 82 55 Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Strzyży”
4. Klub Samopomocy 26 ul. Stajenna 3
ul. Przemyska 21
(58) 765 19 76 Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „FORUM”
5. Klub Samopomocy 20 ul. Polanki 121 (58) 552-33-32, (58) 552-19-32 Dom Pomocy Społecznej w Gdańsku – Oliwie