Inne formy pomocy

W „menu” obok można zapoznać się z innymi informacjami o wsparciu dla seniorów, np. dotyczącymi świadczeń finansowych.