Pomocna Dłoń 2017 – obiadek dla babci i dziadka

Projekt „Pomocna Dłoń 2017 – obiadek dla babci i dziadka”.  Zadanie obejmuje przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków bezpośrednio do miejsca zamieszkania osób starszych, samotnych, chorych – codziennie w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Odpłatność za posiłki reguluje Uchwała Nr XIV/386/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 24.09.2015r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania, częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania.