Pomocna Dłoń 2018 – obiadek dla babci i dziadka

Projekt „Pomocna Dłoń 2018 – obiadek dla babci i dziadka” (realizacja długofalowa, obejmuje także 2020 rok) 

Zadanie obejmuje przygotowanie i dostarczenie gorących posiłków bezpośrednio do miejsca zamieszkania osoby korzystającej ze świadczenia.  Wsparcie dedykowane jest osobom, które własnym staraniem nie mogą zapewnić sobie gorącego posiłku, w  tym  przede  wszystkim  osobom starszym,  chorym oraz z niepełnosprawnością, skierowanym na podstawie decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Odpłatność za posiłki reguluje uchwała Nr LVII/1724/18 Rady Miasta Gdańska z 27 września 2018 r.