Pomocna Dłoń 2020 – 2022

Projekt „Pomocna Dłoń 2020 – 2022” obejmuje:

– osoby dorosłe niebędące bezdomnymi oraz osoby w kryzysie bezdomności; chodzi o przygotowanie i wydanie im gorących, pełnowartościowych posiłków obiadowych (osobom niebędącym bezdomnymi przez 5 dni w tygodniu, doświadczającym bezdomności 7 dni w tygodniu). Są one wydawane w jadłodajniach,

osoby starsze, chore oraz z niepełnosprawnością, mieszkające na terenie Gdańska, którym z racji wieku lub choroby ciężko jest samodzielnie zrobić zakupy i przygotować posiłek. Zadanie obejmuje przygotowanie i dostarczenie im pełnowartościowych, gorących posiłków 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), do miejsca zamieszkania. Posiłki są dowożone potrzebującym wskazanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na podstawie decyzji administracyjnych, a w wyjątkowych sytuacjach bez decyzji.

Odpłatność za posiłki reguluje uchwała nr LVII/1724/18 Rady Miasta Gdańska
z 27 września 2018 r.