Punkty informacji i wsparcia

Centrum Wielofunkcyjnej Pomocy Osobom Starszym, ul. Hoża 4 (budynek Domu Pomocy Społecznej „Ostoja”)

Centrum Wielofunkcyjnej Pomocy Osobom Starszym działa na bazie DPS „Ostoja”. W Punkcie specjalista udziela kompleksowej informacji o możliwości skorzystania z oferty pomocy społecznej, kieruje do odpowiednich instytucji oraz pomaga wypełnić wnioski i formularze. Specjalista organizuje poradnictwo psychologiczne i prawne oraz wsparcie i pomoc w sytuacjach kryzysowych.

Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

Kontakt:
Dom Pomocy Społecznej „Ostoja”
ul. Hoża 4
80-628 Gdańsk
tel. (058) 307-09-22, (058) 308-95-91
www.dpsostoja.gda.pl

Punkt Informacji i Wsparcia dla Osób z Chorobą Alzheimera, ul. Sternicza 2 (siedziba Centrum Aktywności i Wsparcia Osób Starszych „Pod Cisem”)

Punkt ma na celu integrowanie podmiotów działających na rzecz pomocy osobom z chorobą Alzheimera oraz koordynację świadczeń i usług w systemie ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Punkt działa od poniedziałku do piątku w godz. 7.30- 11.30

Kontakt:
Dzienny Dom Pomocy „Pod Cisem”
ul. Sternicza 2
80-523 Gdańsk
tel. (058) 343 44 72

Punkt Wsparcia Środowiskowego „ Przy Szopenie”, ul. Chopina 24

Stanowi pilotażową formę gdańskiego zintegrowanego systemu pomocy środowiskowej dla osób z  zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. W ramach posiadanych zasobów kadrowych Punkt świadczy wsparcie psychologiczne, prawne, socjalne a także doradztwo zawodowe osobom zaburzonym psychicznie i ich rodzinom. Konsultanci w ramach swojej pracy, poza bezpośrednim wsparciem udzielanym zgłaszającym się klientom, budują sieć powiązań z przedstawicielami instytucji współpracujących z Punktem.

Konsultacje odbywają się w dni robocze: od poniedziałku do czwartku w godz. 9:00-19:00, w piątek w godz . 9.00-16.00

Kontakt:
Środowiskowy Dom Samopomocy „Młodzieżowy Szopen”
ul. Chopina 42, Gdańsk
tel/fax. (058) 345 27 64
e-mail: fundacjafosa@gmail.com
www.fundacjafosa.pl