Kluby i Koła Seniora

Czym jest Klub Seniora?

Kluby i koła seniora to forma integracji i aktywizacji, których uczestnikiem może być każda osoba starsza, zainteresowana aktywnością społeczną. Kluby i koła seniora tworzone są przy radach osiedli, parafiach, ośrodkach wsparcia – aktualnie w Gdańsku funkcjonują 33 tego typu kluby.

Celem klubów seniora jest stworzenie warunków do przyjemnego spędzania czasu i aktywności oraz rozwijania zainteresowań. Instytucje te mają sprzyjać nawiązaniu i potrzymaniu kontaktów towarzyskich oraz tworzeniu więzi społecznych.

W ramach swojej działalności kluby organizują m. in. spotkania świąteczne, zajęcia sportowo-rehabilitacyjne, włączają się w organizację imprez lokalnych oraz spotykają się z członkami innych klubów. Członkowie klubów uczestniczą także w życiu kulturalnym, chodzą na koncerty, do kina, teatru. Często organizowane są zajęcia dotyczące zdrowego stylu życia czy profilaktyki chorób wieku starczego. Najważniejsza jest jednak rodzinna atmosfera i możliwość zrobienia czegoś razem.