Polish Polish English English German German Russian Russian Slovenian Slovenian Swedish Swedish Ukrainian Ukrainian

Zaproszenia do CSR

Drodzy Państwo!

Nadszedł czas kiedy dbałość o zrównoważony rozwój, orientacja na wartości oraz zainteresowanie rozwojem środowisk lokalnych stały się elementem strategicznego zarządzania organizacją. Coraz częściej przedstawiciele różnych sektorów łączą się wokół wspólnych celów i działań w zakresie rozwiązywania problemów społecznych. Włączanie elementów społecznych do strategicznego zarządzania organizacją staje się w dzisiejszej rzeczywistości także szansą na umocnienie pozycji organizacji na rynku, zdobycie i utrzymanie zaufania klientów oraz budowania kapitału społecznego wśród pracowników i otoczenia organizacji.

Bez względu na przynależność sektorową, branżę czy podejmowane działania statutowe wszystkim nam w tym samym stopniu powinno zależeć na rozwoju środowiska, w którym funkcjonujemy. Dlatego Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku pragnie zaprosić Państwa do partnerskiego działania na rzecz rozwiązywania problemów społecznych.

Nasza propozycja stanowić może inspirację do działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, która zakłada dbałość o równe szanse oraz stanowi inwestycję w kolejne pokolenia. Pragniemy wspierać lokalną społeczność, w szczególności najmłodszych gdańszczan, rodziny w potrzebie i seniorów. Proponujemy Państwu możliwość współpracy na trzech poziomach zaangażowania: Partner Wspierający, Zaangażowany oraz Strategiczny. Formuły współpracy opisane w broszurce stanowią propozycje, które można indywidualizować i rozwijać wedle potrzeb i możliwości.

Zaangażowanie w projekty w wybranej formule będzie doskonałym elementem budowy wizerunku i promocją Państwa firmy jako aktywnej i odpowiedzialnej marki na rynku. Naszej instytucji natomiast pozwoli na świadczenie pomocy na jeszcze wyższym poziomie.

Serdecznie zapraszam do współpracy,
Małgorzata Niemkiewicz | dyrektorka MOPR w Gdańsku

 

REKOMENDACJA PRACODAWCÓW POMORZA DLA MOPR GDAŃSK