Plakat informacyjny Miesiąca Bajki – impreza 15 października br. – źródło organizatorzy