Załoga autobusu SOS wspiera potrzebujących m.in. ciepłą zupą i odzieżą – fot. archiwalna, autor Sławomir Kunkel, TWP Przystań