Fot. z marcowego szkolenia w MOPR dla obywateli Ukrainy, dot. legalizacji pobytu – materiał MOPR