Przemoc ma różne formy, problemowi trzeba przeciwdziałać – symboliczna fot. z Pixabay