sprawozdania z realizacji Gdańskiego Programu Przeciwdziałania PwRiOOPR za 2017