6. Uroczystość Dnia Pracownika Socjalnego w Gdańsku – fot. Grzegorz Mehring, www.gdansk.pl