Wolontariuszka Lika uczy języka rosyjskiego pracowników socjalnych

Nasza wolontariuszka Lilka jest bardzo zaangażowaną osobą. Pracuje zawodowo, pomaga swoim starszym krewnym a równocześnie wspiera Panią Marię, emerytowanego wykładowcę Politechniki Gdańskiej, dotrzymuje Jej towarzystwa, organizuje czas wolny i umila spotkanie rozmową. Podjęła się również kolejnego zadania – uczy języka rosyjskiego pracowników socjalnych. To bardzo ważne przedsięwzięcie ponieważ coraz częściej pracownicy socjalni spotykają w pracy zawodowej osoby szukające pomocy a mówiące tylko po rosyjsku. Dlatego też zainteresowanie lekcjami u naszej wolontariuszki jest bardzo duże.