Raport z konsultacji projektu Programu oddziaływań kor.-eduk.dla os.stos.przemoc