Uroczystość Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, 30 maja, odbyła się w Ratuszu Głównego Miasta w Gdańsku – fot. SR