Polish Polish English English German German Russian Russian Slovenian Slovenian Swedish Swedish Ukrainian Ukrainian

Kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku

ul. K. Leczkowa 1A;
tel.: 58 342 31 50
fax. 58 342 31 51
e-mail:

REGON: 002837021
NIP: 583-20-94-853

Godziny otwarcia:
poniedziałek, wtorek, czwartek MOPR czynny w godz. od 7.30 do 15.30, w środy w godz. od 8 do 17, w piątki w godz. od 7.30 do 14.30.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Kierownictwo jednostki

Małgorzata Niemkiewicz
Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
ul. K. Leczkowa 1A
tel. 58 342 31 36
Dorota Giedroyć
Główny Księgowy
ul. K. Leczkowa 1A
tel. 58 342 31 34
Agnieszka Lewandowska
Kierownik Samodzielnego Referatu Ekonomicznego
ul. K. Leczkowa 1A
tel. 58 342 31 78
Katarzyna Rychter
Kierownik Wydziału Finansowego
ul. K. Leczkowa 1A
tel. 58 342 31 42
Beata Wiśniewska
Kierownik Wydziału Spraw Pracowniczych
ul. K. Leczkowa 1A
tel. 58 347 82 61
Mirosław Żmudziński
Kierownik Wydziału Organizacyjno-Technicznego
ul. K. Leczkowa 1A
tel. 58 342 31 66
Michał Król
Kierownik Samodzielnego Referatu Audytu i Kontroli
ul. K. Leczkowa 1A
tel. 58 342 31 87

Kierownik Samodzielnego Referatu Analiz i Rozwoju
ul. K. Leczkowa 1A
tel. 58 347 82 86
Sylwia Ressel
Rzeczniczka MOPR
ul. K. Leczkowa 1A
tel. 58 347 82 93
kom. 797 909 128
Katarzyna Jasińska
Inspektor ochrony danych
ul. K. Leczkowa 1A
tel. 58 342 31 87

Wsparcie Specjalistyczne

Agnieszka Wróbel
Z-ca Dyrektora ds. wsparcia specjalistycznego
ul. K. Leczkowa 1A
tel. 58 342 31 34
Aleksandra Cwojdzińska
Kierownik Wydziału Pieczy Zastępczej
ul. K. Leczkowa 1A
tel. 58 347 82 72
Aneta Reńska
Kierownik Samodzielnego Referatu Usług
ul. K. Leczkowa 1A
tel. 58 320 53 40

Wsparcie Środowiskowe

Agnieszka Chomiuk
Z-ca Dyrektora ds. wsparcia środowiskowego
ul. K. Leczkowa 1A
tel. 58 342 31 34
p.o. Gabriela Gloc
Kierownik Wydziału Doradztwa
ul. K. Leczkowa 1A
tel. 58 342 31 40
Robert Klimczak
Kierownik Wydziału Reintegracji Osób w Bezdomności
ul. Piekarnicza 16
tel. 58 522 38 20
Magdalena Szerszyńska
Samodzielne stanowisko ds. przeciwdziałania przemocy
ul. K. Leczkowa 1A
tel. 58 342 31 79
Anna Fabiszewska
Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej
pl. Ks. Gustkowicza 13
tel. 58 511 01 21 - 22

Programy Społeczne

Marcin Męczykowski
Z-ca Dyrektora ds. programów społecznych
ul. K. Leczkowa 1A
tel. 58 342 31 36
Alicja Kania
Kierownik Wydziału Aktywizacji
ul. K. Leczkowa 1A
tel. 58 342 31 68
Maciej Bylicki
Kierownik Wydziału Integracji i Rehabilitacji
ul. K. Leczkowa 1A
tel. 58 320 53 41
Elżbieta Pukszta
Kierownik Samodzielnego Referatu Profilaktyki
ul. K. Leczkowa 1A
tel. 58 347 82 92
Agnieszka Korzeniowska
Kierownik Samodzielnego Referatu Współpracy
ul. K. Leczkowa 1A
tel. 58 342 31 48

Skargi, interwencje i wnioski

Dyrektor, Zastępcy Dyrektora oraz Kierownicy Centrów Pracy Socjalnej przyjmują interesantów w ramach skarg, interwencji i wniosków w każdą środę w godzinach od 15:00 do 17:00.
Mając na uwadze Państwa wygodę sugerujemy telefoniczne uzgodnienie wizyty.

Małgorzata Niemkiewicz
Dyrektor MOPR
ul. K. Leczkowa 1A
tel. 58 342 31 36
Agnieszka Wróbel
Z-ca Dyrektora ds. wsparcia specjalistycznego
ul. K. Leczkowa 1A
tel. 58 342 31 34
Marcin Męczykowski
Z-ca Dyrektora ds. programów społecznych
ul. K. Leczkowa 1A
tel. 58 342 31 36
Agnieszka Chomiuk
Z-ca Dyrektora ds. wsparcia środowiskowego
ul. K. Leczkowa 1A
tel. 58 342 31 34

Centra Pracy Socjalnej

Z uwagi na obszar, jaki zajmuje Gdańsk, Centra Pracy Socjalnej zostały rozlokowane i dostosowane do potrzeb mieszkańców tak, aby były jak najbardziej dostępne i znajdowały się jak najbliżej ich miejsca zamieszkania.
Centrum Pracy Socjalnej 1
(Zaspa-Rozstaje, Zaspa-Młyniec, Wrzeszcz Dolny)
ul. Modrzewskiego 2A; 80 - 405 Gdańsk

Kierownik: Agata Rugień
tel. 58 347 86 00
fax. 58 347 86 10
Centrum Pracy Socjalnej 2
(Brzeźno, Nowy Port, Letnica, Młyniska)
pl. Ks. Gustkowicza 13

Kierownik: Dorota Bukowska
tel. 58 522 01 80
fax. 58 522 01 82
Centrum Pracy Socjalnej 3
(Orunia-Św. Wojciech-Lipce)
ul. Dyrekcyjna 5

Kierownik: Hanna Sigda
tel. 58 691 94 12
fax. 58 691 94 11
Centrum Pracy Socjalnej 4
(Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, Przymorze Wielkie, Przymorze Małe)
ul. Lecha 1

Kierownik: Małgorzata Sacharczuk
tel. 58 511 46 39
fax. 58 511 46 01
Centrum Pracy Socjalnej 5
(Przeróbka, Stogi, Olszynka, Rudniki, Krakowiec-Górki Zachodnie, Wyspa Sobieszewska)
ul. Siennicka 25

Kierownik: Jarosław Banaszewski
tel./fax 58 320 53 00
Centrum Pracy Socjalnej 6
(Wzgórze Mickiewicza, Ujeścisko-Łostowice, Chełm, Orunia Górna - Gdańsk Południe)
ul. Wadowicka 5

Kierownik: Urszula Borowska
tel. 58 322 40 00
Centrum Pracy Socjalnej 7
(Osowa, Oliwa, Strzyża, VII Dwór, Wrzeszcz Górny)
ul. Marynarki Polskiej 134 A

Kierownik: p.o. Małgorzata Górska
tel. 58 520 70 06
fax. 58 520 70 09
Centrum Pracy Socjalnej 8
(Siedlce, Śródmieście)
ul. Reduta Wyskok 6

Kierownik: Marek Rycharski
tel. 58 304 58 10
Centrum Pracy Socjalnej 9
(Aniołki, Suchanino, Matarnia, Kokoszki, Brętowo, Jasień, Piecki-Migowo)
ul. Piekarnicza 16

Kierownik: Jolanta Kruk
tel. 58 304 36 50
tel./fax. 58 304 36 51