Strona główna

Aktualności

Uwaga Gdańszczanki i Gdańszczanie – działanie i pomoc w czasie epidemii!

W związku z epidemią prosimy Państwa, aby w miarę możliwości wszelkie wnioski do MOPR składać poprzez email: mopr@gdansk.gda.pl lub przesyłać drogą pocztową na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, przy ul. Leczkowa 1A w Gdańsku. Można je też pozostawić w skrzynkach podawczych, umieszczonych przy Centrach Pracy Socjalnej w dzielnicach miasta. W celu uzyskania informacji o sprawie prosimy kontaktować się z właściwym pracownikiem Ośrodka, telefonicznie lub poprzez email (patrz zakładka: kontakt). Informacja i wsparcie w czasie epidemii także tel.: 500 218 337 (w ramach działań GDAŃSK POMAGA, w dni powszednie w godzinach 08:00-14:00) oraz pod adresem e-mail: wsparcie@mopr.gda.pl. W sytuacjach nagłych, ekstremalnych pomoc tel.: 58 511 01 21/22 (całodobowo w Ośrodku Interwencji Kryzysowej). Udzielane wsparcie jest adekwatne do potrzeb i możliwości.