Seniorki i seniorzy

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku udziela osobom starszym wsparcia m.in. w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych. Aktywnym osobom 60+ polecamy kluby i koła seniora. Ich uczestnikiem może być każda osoba 60+, zainteresowana aktywnością społeczną. W ramach swojej działalności kluby seniora organizują m.in. imprezy kulturalne, spotkania świąteczne, zajęcia sportowo-rehabilitacyjne, włączają się w organizację imprez lokalnych oraz spotykają się z członkami innych klubów seniora. Inną formą są dzienne domy pomocy. To miejsca dziennej opieki, w których osoby starsze m.in. wspólnie spędzają czas, mają zapewnione wyżywienie, rozwijają zainteresowania, organizują koncerty, prelekcje, uczestniczą w wycieczkach do muzeów, teatrów. Ponadto w Gdańsku funkcjonuje kilka domów pomocy społecznej dla osób 60+. Osoby starsze mogą również skorzystać z miejsc czasowego pobytu. W mieście organizowanych jest wiele przedsięwzięć mających na celu aktywizację środowiska osób starszych. Przykładem inicjatywy mającej na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorek i seniorów przez włączanie i aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym, jest Parada i Piknik Seniorów w Gdańsku. Organizowane są również konkursy recytatorskie, spotkania okolicznościowe, przeglądy artystyczne, zajęcia edukacyjne np. o szeroko rozumianym bezpieczeństwie osób starszych.

W celu uzyskania wsparcia adekwatnego do potrzeb osób starszych, należy skontaktować się ze specjalistami Centrów Pracy Socjalnej MOPR w dzielnicach Gdańska (kontakt do CPS).

Informacje o dostępnej pomocy dla seniorek i seniorów również w:
Wydziale Rehabilitacji Społecznej MOPR
ul. K. Leczkowa 1A
80 – 432 Gdańsk
tel. 58 320 53 40
fax. 58 320 53 52.