Inne formy pomocy

W „menu” obok można zapoznać się z informacjami o wsparciu dla seniorek i seniorów, np. o świadczeniach finansowych.