Punkty informacji i wsparcia

Centrum Wielofunkcyjnej Pomocy Osobom Starszym, ul. Hoża 4 (budynek Domu Pomocy Społecznej „Ostoja”)

Centrum Wielofunkcyjnej Pomocy Osobom Starszym działa na bazie DPS „Ostoja”. W punkcie specjalista udziela kompleksowej informacji o możliwości skorzystania z oferty pomocy społecznej, kieruje do odpowiednich instytucji oraz pomaga wypełnić wnioski i formularze. Specjalista organizuje poradnictwo psychologiczne i prawne oraz wsparcie i pomoc w sytuacjach kryzysowych. Punkt czynny jest od poniedziałku do piątku w godz.: 8.00 – 15.00.

Kontakt:
Dom Pomocy Społecznej „Ostoja”
ul. Hoża 4, Gdańsk
tel.: 58 307 09 22, 58 308 95 91
www.dpsostoja.gda.pl

Punkt Wsparcia Środowiskowego „Przy Szopenie” ul. Chopina 24

Stanowi pilotażową formę gdańskiego zintegrowanego systemu pomocy środowiskowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. W ramach posiadanych zasobów kadrowych punkt świadczy wsparcie psychologiczne, prawne, socjalne oraz doradztwo zawodowe osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom. Konsultanci w ramach swojej pracy, poza bezpośrednim wsparciem udzielanym zgłaszającym się osobom, budują sieć powiązań z przedstawicielami instytucji współpracujących z punktem. Konsultacje odbywają się w dni robocze: od poniedziałku do czwartku w godz.: 9.00 – 19.00, w piątek w godz.: 9.00 – 16.00.

Kontakt:
Środowiskowy Dom Samopomocy „Młodzieżowy Szopen”
ul. Chopina 42, Gdańsk
tel/fax.: 58 345 27 64
e-mail: fundacjafosa@gmail.com
www.fundacjafosa.pl