O MOPR

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku jest jednostką organizacyjną Miasta Gdańska.

Ośrodek udziela m.in. pomocy finansowej, świadczy usługi z zakresu poradnictwa specjalistycznego, opieki nad osobami starszymi, osobami z niepełnosprawnością i osobami w bezdomności, organizuje zastępczą opiekę rodzicielską, a przede wszystkim aktywizuje społecznie i życiowo osoby zagrożone wykluczeniem społ.

Misja Ośrodka: Nasze wsparcie – Twoja samodzielność

 Możecie Państwo zapoznać się z Regulaminem Organizacyjnym Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku.