Kontakt

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku

ul. K. Leczkowa 1A;
tel.: 58 342 31 50
fax. 58 342 31 51
e-mail:

REGON: 002837021
NIP: 583-20-94-853

Godziny otwarcia:
poniedziałek, wtorek, czwartek MOPR czynny w godz. od 7.30 do 15.30, w środy w godz. od 8 do 17, w piątki w godz. od 7.30 do 14.30.
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku

Kierownictwo jednostki

Agnieszka Chomiuk
Dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
ul. K. Leczkowa 1A
tel. 58 342 31 36
Beata Wiśniewska
Kierowniczka Wydziału Spraw Pracowniczych
ul. K. Leczkowa 1A
tel. 58 347 82 61
Mirosław Żmudziński
Kierownik Wydziału Organizacyjno-Technicznego
ul. K. Leczkowa 1A
tel. 58 342 31 66
Michał Król
Kierownik Samodzielnego Referatu Audytu i Kontroli
ul. K. Leczkowa 1A
tel. 58 342 31 87
Barbara Tomasik-Mejsner
Kierownik Samodzielnego Referatu Analiz i Programów
ul. K. Leczkowa 1A
tel. 58 347 82 99
Sylwia Ressel
Rzeczniczka MOPR
ul. K. Leczkowa 1A
tel. 58 347 82 93
kom. 797 909 128
Elżbieta Jastrzębska-Złotoś
Inspektor ochrony danych
ul. K. Leczkowa 1A
tel. 58 342 31 77
Sylwia Grzybek
p.o. Kierowniczka Wydziału Wsparcia Psychologicznego
ul. K. Leczkowa 1A
tel. 58 347 82 68
Adam Lisowski
Koordynator Zespołu Radców Prawnych
ul. K. Leczkowa 1A
tel. 58 347 82 60
Anna Libiszewska
Kierowniczka Ośrodka Interwencji Kryzysowej
pl. Ks. Gustkowicza 13
tel. 58 511 01 21/22
Andrzej Stawicki
Kierownik Samodzielnego Referatu Organizowania Społeczności
ul. Wolności 16
tel. 58 347 82 81

Wsparcie Specjalistyczne

Maciej Bylicki
Z-ca Dyrektorki ds. wsparcia specjalistycznego
ul. K. Leczkowa 1A
tel. 58 342 31 34
Aleksandra Cwojdzińska-Pietruszka
Kierownik Wydziału Pieczy Zastępczej
ul. K. Leczkowa 1A
tel. 58 347 82 72
Dariusz Kunowski
p.o. Kierownik Wydziału Rehabilitacji Społecznej
ul. K. Leczkowa 1A
tel. 58 320 53 65

Wsparcie Środowiskowe

Ta sekcja obejmuje też Centra Pracy Socjalnej w dzielnicach - kontakt do nich dostępny jest u dołu tej strony.

Anna Lewicka
Z-czyni Dyrektorki ds. wsparcia środowiskowego
ul. K. Leczkowa 1A
tel. 58 342 31 34
Elżbieta Omiecińska
Kierowniczka Samodzielnego Referatu Asystentury Rodzin
ul. K. Leczkowa 1A
tel. 58 347 82 85
Alicja Kania
Kierowniczka Samodzielnego Referatu Spraw Cudzoziemców
ul. K. Leczkowa 1A
tel. 58 342 31 68

Usługi Społeczne

Marcin Męczykowski
Z-ca Dyrektorki ds. usług społecznych
ul. K. Leczkowa 1A
tel. 58 342 31 36
Elżbieta Pukszta
Kierowniczka Wydziału Integracji i Profilaktyki
ul. K. Leczkowa 1A
tel. 58 347 82 92
Agnieszka Korzeniowska
Kierowniczka Samodzielnego Referatu Współpracy
ul. K. Leczkowa 1A
tel. 58 342 31 48
Robert Klimczak
Kierownik Wydziału Reintegracji Osób w Bezdomności
ul. Piekarnicza 16
tel. 58 522 38 20

Księgowość

Dorota Giedroyć
Główna Księgowa
ul. K. Leczkowa 1A
tel. 58 342 31 34
Agnieszka Lewandowska
Kierownik Samodzielnego Referatu Ekonomicznego
ul. K. Leczkowa 1A
tel. 58 342 31 78
Katarzyna Rychter
Z-czyni Głównej Księgowej
ul. K. Leczkowa 1A
tel. 58 342 31 42
Aneta Kaczmarek-Stempińska
Kierowniczka Samodzielnego Referatu Płac
ul. K. Leczkowa 1A
tel. 58 347 82 63

Skargi, interwencje i wnioski

Dyrektorka, Zastępczyni i Zastępcy Dyrektorki oraz osoby kierujące Centrami Pracy Socjalnej przyjmują interesantów w ramach skarg, interwencji i wniosków w każdą środę w godzinach od 8.00 do 17.00.
Mając na uwadze Państwa wygodę sugerujemy telefoniczne uzgodnienie wizyty.

Agnieszka Chomiuk
Dyrektorka MOPR
ul. K. Leczkowa 1A
tel. 58 342 31 36
Marcin Męczykowski
Z-ca Dyrektorki ds. usług społecznych
ul. K. Leczkowa 1A
tel. 58 342 31 36
Anna Lewicka
Z-czyni Dyrektorki ds. wsparcia środowiskowego
ul. K. Leczkowa 1A
tel. 58 342 31 34
Maciej Bylicki
Z-ca Dyrektorki ds. wsparcia specjalistycznego
ul. K. Leczkowa 1A
tel. 58 342 31 34

Centra Pracy Socjalnej

Z uwagi na obszar, jaki zajmuje Gdańsk, Centra Pracy Socjalnej zostały rozlokowane i dostosowane do potrzeb mieszkańców tak, aby były jak najbardziej dostępne i znajdowały się jak najbliżej ich miejsca zamieszkania.
Centrum Pracy Socjalnej 1
(Zaspa-Rozstaje, Zaspa-Młyniec, Wrzeszcz Dolny)
ul. Modrzewskiego 2A; 80 - 405 Gdańsk

Kierownik: p.o. Adrianna Bąk
tel. 58 347 86 00
fax. 58 347 86 10
Centrum Pracy Socjalnej 2
(Brzeźno, Nowy Port, Letnica, Młyniska)
pl. Ks. Gustkowicza 13

Kierownik: p.o. Elżbieta Żyłka
tel. 58 522 01 80
fax. 58 522 01 82
Centrum Pracy Socjalnej 3
(Orunia-Św. Wojciech-Lipce)
ul. Dyrekcyjna 5

Kierownik: Hanna Sigda
tel. 58 691 94 12
fax. 58 691 94 11
Centrum Pracy Socjalnej 4
(Żabianka-Wejhera-Jelitkowo-Tysiąclecia, Przymorze Wielkie, Przymorze Małe)
ul. Lecha 1

Kierownik: Małgorzata Sacharczuk
tel. 58 511 46 39
fax. 58 511 46 01
Centrum Pracy Socjalnej 5
(Przeróbka, Stogi, Olszynka, Rudniki, Krakowiec-Górki Zachodnie, Wyspa Sobieszewska)
ul. Siennicka 25

Kierownik: Jarosław Banaszewski
tel./fax 58 320 53 00
Centrum Pracy Socjalnej 6
(Wzgórze Mickiewicza, Ujeścisko-Łostowice, Chełm, Orunia Górna - Gdańsk Południe)
ul. Wadowicka 5

Kierownik: Aneta Bojko
tel. 58 322 40 00
Centrum Pracy Socjalnej 7
(Osowa, Oliwa, Strzyża, VII Dwór, Wrzeszcz Górny)
ul. Marynarki Polskiej 134 A

Kierownik: Agnieszka Pawłowska
tel. 58 520 70 06 i 58 520 70 28
fax. 58 520 70 09
Centrum Pracy Socjalnej 8
(Siedlce, Śródmieście)
ul. Reduta Wyskok 6

Kierownik: Marek Rycharski
tel. 58 304 58 10
Centrum Pracy Socjalnej 9
(Aniołki, Suchanino, Matarnia, Kokoszki, Brętowo, Jasień, Piecki-Migowo)
ul. Piekarnicza 16

Kierownik: Jolanta Kruk
tel. 58 304 36 50
tel./fax. 58 304 36 51