Pomocna Dłoń 2022 – 2025

Projekt „Pomocna Dłoń 2022 – 2025” obejmuje:

– osoby dorosłe niebędące w bezdomności oraz osoby w bezdomności. Chodzi o przygotowanie i wydanie im gorących, pełnowartościowych posiłków obiadowych (osobom niebędącym w bezdomności – przez 5 dni w tygodniu, doświadczającym bezdomności – 7 dni w tygodniu). Obiady są wydawane w jadłodajniach;

osoby starsze, chore oraz z niepełnosprawnością, mieszkające na terenie Gdańska, którym z racji wieku lub choroby ciężko jest samodzielnie zrobić zakupy i przygotować posiłek. Zadanie obejmuje przygotowanie i dostarczenie im pełnowartościowych, gorących posiłków 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku), do miejsca zamieszkania. Posiłki są dowożone potrzebującym wskazanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie na podstawie decyzji administracyjnych, a w wyjątkowych sytuacjach bez decyzji.

Odpłatność za posiłki reguluje uchwała nr LVII/1724/18 Rady Miasta Gdańska z 27 września 2018 r.