Kluby i koła seniora

To formy integracji i aktywizacji, których uczestnikiem może być każda osoba starsza, zainteresowana aktywnością społeczną. Kluby i koła seniora tworzone są przy radach osiedli, parafiach, ośrodkach wsparcia. Jest ich w Gdańsku kilkadziesiąt. Celem klubów seniora jest stworzenie warunków do przyjemnego spędzania czasu i aktywności oraz do rozwijania zainteresowań. Instytucje te mają sprzyjać nawiązaniu i podtrzymaniu kontaktów towarzyskich oraz tworzeniu więzi społecznych. W ramach swojej działalności kluby organizują m.in. spotkania świąteczne, zajęcia sportowo-rehabilitacyjne, włączają się w organizację imprez lokalnych oraz współpracują z innymi klubami. Członkowie placówek uczestniczą także w życiu kulturalnym, chodzą na koncerty, do kina, teatru, realizują swoje pasje. Często organizowane są zajęcia dotyczące zdrowego stylu życia czy profilaktyki chorób okresu senioralnego. Najważniejsza jest jednak rodzinna atmosfera i możliwość zrobienia czegoś razem.