Dzienne domy pomocy i kluby samopomocy

Dzienne domy pomocy zapewniają wsparcie osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. To placówki, do których seniorki i seniorzy przychodzą na zajęcia, m.in. wspólnie spędzają czas, mają zapewnione wyżywienie, rozwijają zainteresowania, organizują koncerty, prelekcje, uczestniczą w wycieczkach do muzeów, teatrów itp. Głównym zadaniem tych placówek jest jak najdłuższe utrzymanie sprawności fizycznej i aktywności społecznej osób 60+, w ich lokalnym środowisku. Dzienne domy pomocy świadczą usługi opiekuńcze dla społeczności lokalnej, w szczególności dla osób oczekujących na miejsce w stacjonarnych domach pomocy społecznej. W Gdańsku działają też kluby samopomocy, które nierzadko pełnią rolę ośrodka życia kulturalnego, oświatowego, towarzyskiego i rekreacyjnego dla osób starszych. 

 

Placówki wsparcia dziennego dla osób starszych

DZIENNE DOMY POMOCY – LISTA TELEADRESOWA

Lp.

Placówka

Liczba miejsc

Adres

Numer telefonu

Prowadzący

1.

DDP im. Bł. Jana Pawła II

55

ul. Wajdeloty 28 A
80-437 Gdańsk      

(58) 341 42 48

Gdańska Fundacja „I Ty Możesz Wszystko”

2.

DDP

28

ul. Kisielewskiego 12
80-275 Gdańsk

(58) 341 82 55

Klub Przyjaciół Strzyży

3.

DDP „Złota Jesień”

40

ul. Hynka 12
80-465 Gdańsk

(58) 559 21 32

Stowarzyszenie Domu Opieki „Złota Jesień”

4.

DDP

50

ul. Hoża 4
80-628 Gdańsk

(58) 300 07 85 

Dom Pomocy Społecznej „Ostoja”

5.

DDP „Gdański Wigor”

30

ul. Dolna 4
80-767 Gdańsk         

(58) 718 65 65

Caritas Archidiecezji Gdańskiej

6.

DDP „Senior-WIGOR”

15

ul. Św. Barbary 3
80-753 Gdańsk

(58) 324 94 71

Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe „PERFECT”

 

 KLUBY SAMOPOMOCY – LISTA TELEADRESOWA

LP.

Placówka

Liczba miejsc

Adres

Numer telefonu

Prowadzący

1.

Klub Samopomocy

25

ul. Burzyńskiego 1
80-462 Gdańsk 

(58) 351 27 23

Fundacja MARCUS

2.

Klub Samopomocy

18

ul. Marynarki Polskiej 134 A
80-265 Gdańsk                   

(58) 765 06 43

Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji

3.

Klub Samopomocy

26

ul. Stajenna 3
80-842 Gdańsk             
ul. Przemyska 2
80-180 Gdańsk                       

(58) 765 19 76

Fundacja Inicjatyw Społeczno-Kulturalnych „FORUM”

4.

Klub Samopomocy

20

ul. Polanki 121
80-308 Gdańsk                     

(58) 552 33 32, (58) 552 19 32

Dom Pomocy Społecznej „Polanki”