Dołącz do zespołu pracowniczek i pracowników MOPR. Zapraszamy!

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku realizuje wiele zadań na rzecz mieszkanek i mieszkańców, w celu poprawy ich sytuacji. Wsparcie oferowane jest w szerokim zakresie i zapewniane przez naszych pracowników i współpracowników. Dołącz do zespołu codziennych bohaterów, „Ludzi z misją” (link przekierowuje na stronę internetową: www.ludziezmisja.pl).

U nas swoje miejsce znajdują osoby pragnące pomagać innym, ale też lubiące liczby i tabelki. Jesteśmy różnorodnym zespołem – nie zaglądamy w metrykę (nie liczy się wiek ani płeć, a potencjał) – umożliwiamy rozwój, wymianę doświadczeń, wspieramy.

Stwarzamy, oferujemy dobre warunki pracy poprzez:

 • stabilne zatrudnienie – umowa o pracę, dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynasta pensja, dodatek stażowy (5 – 20%), nagroda z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, nagrody jubileuszowe, dodatek przedemerytalny, odprawa emerytalna, dodatek specjalny oraz premie;
 • terminowość wypłat;
 • ruchomy czas pracy – możesz rozpoczynać pracę w godz. 7.30 – 9.00;
 • możliwość okazjonalnej pracy zdalnej;
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: dofinansowanie do „wczasów pod gruszą” lub do wypoczynku dzieci, dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu, spotkania integracyjne, pożyczki na cele remontowe, pożyczki na wykup mieszkania;
 • możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej;
 • dobrze wyposażone stanowiska pracy, nowoczesne oprogramowanie;
 • możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy;
 • udogodnienia dla rowerzystów – stojaki na rowery (w większości lokalizacji firmy)
 • darmowy i dostępny parking (w większości lokalizacji).

Inwestujemy w pracownika

 • Wsparcie na starcie – pakiet wdrożeniowy dla nowych pracowników, opieka doświadczonego współpracownika.
 • Duża samodzielność, ale wsparta pomocą zespołu.
 • Jasna ścieżka awansów.
 • Możliwość korzystania z szerokiej tematyki szkoleń.
 • Możliwość korzystania z indywidualnej i grupowej superwizji.
 • Dofinansowanie do szkoleń, studiów i kursów specjalistycznych.
 • Nagroda za podniesienie kwalifikacji zawodowych z własnej inicjatywy.
 • Możliwość nauki języków obcych.
 • Współpraca z instytucjami w Gdańsku, województwie, współpraca zagraniczna.

Dbamy o work-life balance

 • Wolontariat pracowniczy.
 • „Ludzie z misją”.
 • Dbamy o ludzi i środowisko – dystrybutory wody, segregacja śmieci.
 • Realizujemy się sportowo – Multisport i udział w akcjach: Poland Business Run, Kręć kilometry dla Gdańska.
 • Owocowy początek miesiąca.
 • Joga przy biurku co poniedziałek.
 • Możliwość przystąpienia do dodatkowego ubezpieczenia grupowego na życie i “Złotej jesieni”.

 

Plakat „Dołącz do zespołu MOPR”/autor: Damian Michnowski z gdańskiego Ośrodka

 

Zainteresowane, zainteresowanych pracą w MOPR prosimy o kontakt z p. Anną Grabowską, tel. : 58 342 31 60, e-mail: anna.grabowska@gdansk.gda.pl.